Přejít na hlavní obsah

START:
15. 11. 2023

Digitalizace stavebního projektování v praxi – to předvedla přednáška odborníka z firmy Allplan

Ve čtvrtek 2. listopadu proběhla hostující přednáška odborníka z firmy Allplan, která nabídla studentům Pozemních staveb možnost vyzkoušet si demoverze vybraných softwarových aplikací. VŠTE věnuje velkou pozornost aktualizaci výuky v souladu s měnícími se požadavky pracovního trhu a jedním ze stěžejních předmětů vyžadující každoroční aktualizaci je „Building information management“ v navazujícím magisterském programu Pozemní stavby. Přednáška proběhla v režii Ing. Martin Kovače za technické podpory Ing. Aleše Kaňkovského.

Pro zajištění návaznosti vzdělávacího procesu na současné změny, související s digitalizací stavebního projektování a povolování staveb organizuje garant předmětu Doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA každoročně hostující přednášku odborníka z firmy Allplan (https://www.allplan.com/cz/), která patří mezi přední dodavatele softwaru pro BIM v České republice. Vysoká škola technická a ekonomická spolupracuje s firmou Allplan dlouhodobě. V rámci cvičení mají studenti možnost si odzkoušet demoverze vybraných softwarových aplikací. Této oblasti, tedy aktivního zapojení studentů do aplikace a výzkumu digitalizace stavebního projektování, se intenzivně věnuje Ing. Aleš Kaňkovský, který vede cvičení a úzce spolupracuje jak s garantem předmětu, tak firmou Allplan.

Oproti předchozím rokům, kdy odborníci z firmy Allplan zajišťovali přednášku osobně a přijížděli za studenty do výuky, proběhla letošní přednáška formou videokonference. Ing. Aleš Kaňkovský se následně zhostil moderování diskuze se studenty za přítomnosti garanta předmětu Doc Ing. Jana Lojdy, CSc. MBA. Diskuze po úvodním seznámení s novinkami v nabídce firmy Allplan byla ze strany studentů nejen vítaným zpestřením prezentace, ale také odborným výkladem a vysvětlením k fungování digitálních modelů budov ve stále se měnících podmínkách způsobených trvalou aktualizací IT softwaru. Z reakcí studentů bylo patrné, že je problematika BIM nejen zajímá, ale někteří z nich mají s projektováním pomocí BIM již vlastní zkušenosti. Studenti dále ocenili možnosti budoucího využívání digitálních modelů budov a staveb pro potřeby Facility managementu a jejich využití v rámci celého jejich životního cyklu budov a staveb.

Hostující přednáška Ing. Martina Kovače opět potvrdila význam provázanosti výuky s praxí, protože dynamika změn související s digitalizací povolování a realizace staveb vyžaduje trvalou aktualizaci.

 

Menu