Fakulta roku

Podle studentů je českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) druhou nejlepší Technikou v zemi, včetně škol soukromých. Ukázala to soutěž Fakulta roku, pořádaná Českou studentskou unií. Z veřejných vysokých škol se VŠTE v kategorii Technika – veřejné a soukromé dostala nejvýš. V žebříčku se objevilo celkem 32 vysokých škol. První skončila soukromá Vysoká škola logistiky z Přerova, třetí Fakulta informačních technologií VUT Brno.

Velmi si tohoto umístění vážím, protože pohled studenta na vlastní školu bývá zásadní, ať ta škola je střední nebo vysoká. Studenti bývají ve svých hodnoceních zpravidla velmi kritičtí, a jestliže jsme je kvalitou naší práce přesvědčili, pak to pokládám za velmi cenné,“ říká Marek Vochozka, rektor VŠTE.

V hlasování studentů a absolventů získala VŠTE v této kategorii největší počet hlasů. Přepočet podle velikosti školy ji pak zařadil na druhé místo za Vysokou školu logistiky, s níž mimochodem spolupracuje na řadě projektů, včetně dálkové on-line výuky.

Soutěž Fakulta roku, v níž se hlasovalo od 4. listopadu 2013 do 14. ledna 2014, je průzkumem mezi studenty v České republice, který sleduje, jak se jim na jejich vysoké škole či fakultě studuje.

VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management.