Development of the nutrient recovery technology

Anotace: Projekt se zaměří na vývoj relativně jednoduché biorafinerie, která bude na základě pyrolýzy zpracovávat zbytky kvašení do živinami obohaceného biouhlu. Biouhel je pevná látka, která díky svým vlastnostem zlepšuje kvalitu půdy. Během procesu pyrolýzy se však ztrácí potřebný dusík. Navrhovaný přístroj umožní dodatečně obohatit biouhel potřebnými živinami.

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Maroušek, Ph.D. (VŠTE ČB)

Partneři projektu: Bern University of Applied Sciences; PHARMIX, s. r. o.

Doba řešení: 1. 6. 2015 – 1. 6. 2017