Diploma supplement

Diploma Supplement LabelVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala prestižní  ocenění Evropské komise DS Label na období 2011-2014. Certifikát byl předán  zástupci VŠTE v Kodani 8.  května 2012, u příležitosti konference na oslavu 25.  výročí programu Erasmus. DS Label potvrzuje, že struktura dodatku k diplomu  vydávaného absolventům VŠTE splňuje požadavky  doporučené Evropskou  komisí.

Dodatek k diplomu je dvoujazyčný dokument (v případě VŠTE v česko-anglické  verzi), vydávaný automaticky a bezplatně všem absolventům VŠTE společně s  diplomem. Účelem dodatku je  poskytnout údaje, které přispějí ke zlepšení transparentnosti a spravedlivosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.) v mezinárodním kontextu. Shrnuje  údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech absolvovaných zkoušek a dosaženého hodnocení, ať již byly vykonány na VŠTE či v rámci studia v zahraničí.