Student

Studentská unie

Momentálně má Studentská unie na starost provoz Infocentra pro dotazy studentů a komunikaci mezi nimi a vedením školy. Dále spoluorganizuje kulturně-společenské (nichž nejznámější je „Grilovačka“, které se pravidelně zúčastňuje několik set studentů), sportovní akce, přednášky a besedy na odborná témata a podařilo se nám rozjet spolek Buddy VŠTE, starající se o zahraniční hosty na naší škole. Více informací o Studentské unii

 

ESN VŠTE Budweis

Studentská organizace byla založena pod záštitou Studentské Unie VŠTE z důvodu narůstajícího počtu přijíždějících výměnných studentů, zvyšujícího se počtu mezinárodních akcí a počtu studentů VŠTE, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyty.  Za dobu působení se tento studentský spolek vyvinul ve váženou studentskou organizaci s řádným členstvím v Erasmus Student Network a počtem členů převyšujícím tři desítky. Více zde.

 

Studenstká komora rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací, která zastupuje studenty při jednání s Vládou ČR, Parlamentem ČR, ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy. Je součástí Rady vysokých škol a je oficiální, zákonem daná studentská reprezentace. Zabývá se vysokoškolskou legislativou, ekonomikou, řízením a činností vysokých škol. Více informací o Studenstké komoře rady vysokých škol…

 

Studentská komora akademického senátu

Vrcholným orgánem akademické samosprávy je Akademický senát. Tento orgán volí rektora a schvaluje důležité vnitřní předpisy. Akademický senát se dále dělí na Komoru akademických pracovníků (pouze vyučující) a Studentskou komoru (pouze studenti). Studenti mají 4 hlasy akademičtí pracovníci pak 7 hlasů. Více informací o Studentské komoře

 

Zapojení studentů a studentské soutěže

VŠTE se snaží motivovat studenty k tvůrčí aktivitě a začleňovat je postupně do výzkumných aktivit. V této souvislosti bylo vytvořeno několik podpůrných projektů, z nichž je nejvýznamnější soutěž SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost. Účastníci zde mohou uplatnit svou kreativitu, rozvinout své schopnosti během dlouhodobé práce a naučí se rovněž obhajovat svá stanoviska. Soutěže se každoročně účastní desítky studentů. Podrobnější informace o zapojení studentů a studentských soutěží

 

Zahraniční výjezdy studentů

Týdenní projektové aktivity se konají na všech vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě. Studenti jsou rozděleni do týmů složených z účastníků z partnerských škol (tým je složen ze studentů různých národností). Tyto týmy řeší zadaný reálný problém nebo případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé školy doprovázejí jeden až dva  akademičtí pracovníci, kteří koučují studentské týmy. Studenti obdrží na závěr týdne certifikát. Více informací o zahraničních mobilitách…

 

Informační systém

VŠTE využívá ke studiu rozsáhlý informační systém, který umožňuje studentům vytvářet si vlastní studijní plán a řídit individuální kreditové studium. Pravidla, která musí být při studiu dodržena, jsou v systému algoritmizována a studentovi v jeho sestavování plánu pomáhají. Tyto a další služby IS MU znamenaly mimo jiné zrušení front (například zápisy do dalšího semestru provádí systém automaticky apod.), zbytečnost papírových evidencí (například nutnost indexu) a zjednodušení mnoha činností při studiu, ve výuce i mimo ni. Více zde…

 

Praxe

Každý student na VŠTE v průběhu svého studia realizuje praxi, aby tak lépe uplatnil své získané teoretické znalosti. Díky této dlouhodobé praxi, je pak usnadněn jeho vstup na pracovní trh. VŠTE spolupracuje v oblasti praxí se soukromými i státními organizacemi, kterých je v tuto chvíli více jak 500. Např. se jedná o ČSOB, SOPHIA jazykové služby, Jihočeskou hospodářskou komoru, TONSTAV-SERVICE či Statutární město České Budějovice. Více informací o praxi…

 

Časopis NÁVŠTĚVNÍK

Časopis NÁVŠTĚVNÍK je oficiální časopis VŠTE, který vychází jak v digitální, tak i v tištěné podobě od roku 2012. V časopisu najdete zajímavé články o aktuálním dění na VŠTE. Výtisky časopisu Návštěvník…

 

Pravidla používání ISIC/ITIC

Na VŠTE není nutné využívat starých indexů k zapisování známek a studenti, tak ke své identifikaci využívají karty ISIC/ITIC, přes které zároveň platí i stravování, ubytování, tisky apod.  Na následující stránce naleznete veškerá pravidla ohledně použití kartiček ISIC a ITIC. Pravidla neleznete zde…

 

Ubytování na VŠTE

Studenti VŠTE Českých Budějovicích ze vzdálenějšího bydliště mají možnost během studia využít ubytovacího zařízení s celotýdenním provozem přímo v areálu školy. Více informací o ubytování na VŠTE.