CLIL-HET (Higher Education Teacher)

VŠTE se podílí na řešení projektu CLIL-HET v rámci International Visegrad Fund  – V4+. Projekt se zaměřuje na vytvoření efektivní prostřední prostřednictvím open-source web portálu s cílem posílit, budovat a propojit komunitu ESP učitelů a učitelů odborných disciplín a vytvořit užší spolupráci při zavádění vyučování odborných předmětů v anglickém jazyce. Do projektu jsou zapojeni odborníci ze šesti zemí – Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Srbska, Albánie a České republiky.

Plánovanými výstupy projektu je webový portál, didaktický tréning pro učitele odborných předmětů, odborný seminář a monografie skládající se z případových studií.

Řešitelský kolektiv VŠTE:

Koordinátor projektu: PaedDr. Ľubica Varečková PhD.

Vyučující odborných předmětů: doc. Ing Eva Ružinská PhD. MBA

IT specialista : Ing Ladislav Gubi (externý spolupracovník)

Období realizace projektu: 20.5.2019 – 30.10.2020