Akreditace Evropské logistické asociace

Katedra dopravy a logistiky získala v roce 2018 akreditaci Evropské logistické asociace. Naše škola se tímto stala druhou školou a první veřejnou vysokou školou v České republice, která tuto prestižní akreditaci obdržela. Akreditace studentům studijního programu Logistika umožňuje získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog, a to bez certifikačních zkoušek. Každý absolvent studijního programu Logistika může požádat o vystavení certifikátu od Evropské logistické asociace (v případě zájmu, prosím kontaktujte docenta Kampfa, garanta studijního programu) a na základě vystaveného certifikátu lze používat prestižní titul EJLog.

ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE O. S.

Česká logistická asociace o.s. byla založena v roce 1993 jako nezisková, Česká logistická asociace o. s.zájmová společenská organizace zaměřená na problematiku logistiky a její aplikace v hospodářské praxi. V roce 2001 se ČLA stala řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu a v roce 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i národním certifikačním orgánem manažerů – specialistů v oblasti logistiky. V roce 2016 se k ČLA připojila VŠTE.

Diploma Supplement

Diploma Supplement Label

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala prestižní  ocenění Evropské komise DS Label na období 2011-2014. Certifikát byl předán  zástupci VŠTE v Kodani 8.  května 2012, u příležitosti konference na oslavu 25.  výročí programu Erasmus. DS Label potvrzuje, že struktura dodatku k diplomu  vydávaného absolventům VŠTE splňuje požadavky  doporučené Evropskou  komisí.

VŠTE uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších

Trvale rostoucí prestiž Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích potvrdila soutěžCzech 100 best Českých 100 nejlepších, v níž škola získala v roce 2013 ocenění v oborové kategorii Zdraví – vzdělání – humanita. Ocenění převzala prorektorka Ludmila Opekarová na Pražském hradě (v pátek 29. listopadu) na galavečeru k 18. ročníku této soutěže, pořádané pan-evropskou společností pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Spolu s VŠTE v této kategorii v roce 2013 uspěla už pouze Česká zemědělská univerzita Praha.

ECTS label

ECTS LabelECTS Label je prestižní certifikát vydávaný Evropskou komisí jako ocenění vysokoškolské instituce, je známkou kvality vysoké školy a deklaruje správné používání ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ve všech oborech na bakalářské i magisterské úrovni a správnou administraci mobilit v rámci programu Erasmus.

Fakulta roku – první místo v kategorii Technika – rok 2015

Naše škola se stala Fakultou roku v kategorii Technika pro rok 2015 – veřejné a soukromé školy. O pořadí v soutěži, pořádané Českou studentskou unií, rozhodují svými hlasy sami studenti. Za VŠTE se umístila Vysoká škola logistiky z Přerova a Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Hlasování probíhalo od 15. listopadu 2014 do 15. ledna 2015 a celkem se v něm objevilo 33 technických vysokých škol.  Více informací.

Studijní programy VŠTE splňují nejvyšší nároky, potvrdila mezinárodní akreditace

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala k 1. červnu 2014 certifikát o akreditaci Bachelor of Business Administration. Znamená to, že její studijní programy a kurzy splňují požadavky Boloňského procesu. Tím se usnadňuje spolupráce, výzkum a výměna studentů v zemích, které ji podepsaly.

 

Fakulta roku – druhé místo v kategorii Technika – rok 2014

V roce 2014 se naše škola umístila na druhém místě v soutěži Fakulta roku a to konkrétně v kategorii technika. O pořadí v soutěži, pořádané Českou studentskou unií, rozhodují svými hlasy sami studenti. Před naší školou skončila pouze Vysoká škola logistiky o.p.s. Na třetím místě se pak umístila Fakulta informačních technologií VUT v Brně. V soutěžní kategorii „Technika“ o vítězství usilovalo celkme 32 vysokých škol.

VŠTE získala certifikát ISO. Jako jedna z mála vysokých škol

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) získala certifikát ISO 9001 pro systém managementu kvality. Zařadila se tak mezi nepočetnou skupinu tuzemských vysokých škol, které prošly podobnou certifikací nezávislých auditorských společností. V tomto případě CQS Praha.