CLIL-HET (Higher Education Teacher)

Projekt „CLIL-HET“ se zaměřuje na vytvoření efektivní prostřední prostřednictvím open-source web portálu s cílem posílit, budovat a propojit komunitu ESP učitelů a učitelů odborných disciplín a vytvořit užší spolupráci při zavádění vyučování odborných předmětů v anglickém jazyce. Do projektu jsou zapojeni odborníci ze šesti zemí – Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Srbska, Albánie a České republiky.

Plánovanými výstupy projektu je webový portál, didaktický tréning pro učitele odborných předmětů, odborný seminář a monografie skládající se z případových studií.

Období realizace projektu: 2019-2020

Dotační titul: Visegrad Fund – V4+