Aktuální opatření týkající se COVID-19

Aktuální opatření koronavirus

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vydává opatření k aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. VŠTE se řídí účinnými právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění a v návaznosti na ně přijímá a aktualizuje nezbytná opatření.

 

Aktuality:

23. 11. 2020

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4*:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

*Daný stupeň pohotovosti je platný pro celou ČR od 23.listopadu 2020.

 

19. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor PDF, 236 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o omezení volného pohybu (soubor PDF, 234 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol (soubor PDF, 219 kB)
Opatření PES pro oblast školství (soubor PDF, 154 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – omezení překročení státní hranice ČR (soubor PDF, 591 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 346 kB)

 

27. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 o pohybu osob (soubor PDF, 232 kB)

 

27. 10. 2020

 

26. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR se ruší úřední hodiny Studijního oddělení VŠTE.

 • studijní oddělení ruší úřední hodiny, a to do odvolání, pokud je návštěva studijního oddělení nezbytně nutná, je zapotřebí se předem objednat.
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

23. 10. 2020

 

22. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 21/10/2020 o přijetí krizových opatření:

 

16. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat o zavedení elektronického potvrzení o studiu, které si snadno vygenerujete v Informačním systému VŠTE. Návod, jak jej získat naleznete v následujícím odkazu:

Potvrzení o studiu si můžete vygenerovat pouze pro aktuální semestr. Každé potvrzení bude mít QR kód, který umožňuje rychlé ověření jeho platnosti. Toto potvrzení o studiu je použitelné pro orgány veřejné moci i pro všechny možné soukromoprávní účely. Potvrzení se dá použít v původní elektronické formě i ve formě listiny.

 

14. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin od pondělí do čtvrtka (8:00- 10:00)  – (13:00 – 15:00).
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

13. 10. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení provozu škol (soubor PDF, 150 kB)

 

13. 10. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání následujícího dodatku.

Dodatek č. 1 opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/dodatek_c_1/

Aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/aktualni_zneni_normy/

 

12. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin ÚT a ČT od 8:00 do 10:00. 
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

 

1. 10. 2020

Vážení studenti,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem od 5.10.2020 si Vás dovolujeme informovat o omezení úředních hodin administrativního centra (studijního oddělení a centra celoživotního vzdělávání) a pedagogických oddělení na úterý a čtvrtek od 8:00 do 10:00 h.

Jednotlivá oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Potvrzení o studium na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

 

30. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujícího Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE, které je vydáno s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR s účinností od 1. 10. 2020.

Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_14_2020_k_uprave_stravovani_zamestnancu_vste/

 

24.9 2020

Doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vysokým školám na území Jihočeského kraje a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. (soubor PDF, 315 kB)

 

22. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujících vnitřních norem: Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19 a Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021, která jsou vydána s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR.

Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_12_2020_k_minimalizaci_sireni_onemocneni_covid-19/

Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/

 

14.9.2020  

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/

Z důvodu aktuální situace týkající se šíření onemocnění COVID-19, dochází ke zrušení promocí ve dnech 1. – 2. 10. 2020.
Ostatní termíny Harmonogramu akademického roku 2019/2020 zůstávají nezměněny, aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem: https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/319186/harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020/aktualni_zneni_normy/AZ_Harm
onogram_AR_2019-2020.pdf

 

Byl jsem pozitivně testován na Koronavirus

V případě, že student, zaměstnanec nebo návštěvník byl pozitivně testován na Koronavirus a zároveň se v poslední době pohyboval v areálu VŠTE, je tato osoba povinna nahlásit tuto skutečnost na podatelnu prostřednictvím telefonu +420 387 842 111 nebo e-mailu covid@mail.vstecb.cz. Při informování osoba uvede, kdy se v areálu nacházela a jaké místnosti navštívila, případně s jakými osobami byla v kontaktu na dobu delší než 15 min.

 

Odkazy na důležité weby