Duben 2019

V prvním čísle Návštěvníka v roce 2019 jsme se z velké části zaměřili na rozhovory. Můžete se tedy dozvědět něco o dvou zajímavých studentech, dvou úspěšných absolventech, krásné MISS maturita a nebo samotném rektorovi. Doplněn pak je zajímavými informaci z prostředí školy, ale i ze studentského života na zahraničním pobytu.

 

Prosinec 2018

V prosincovém čísle roku 2018 časopisu NÁVŠTĚVNÍK vám jako vždy přinášíme spoustu zajímavých informací z dění na naší škole. Dozvíte se například, že jsme otevřeli novou laboratoř zaměřenou na výzkum materiálů, uspořádali jsme Mobility Day Erasmus+, nebo že jsme se zúčastnili ekonomického sympósia v Číně. Své zážitky z pobytu v zahraničí nám popsaly dvě naše studentky a také jsme vyzpovídali našeho úspěšného sportovce.

 

Duben 2018

Prvním číslo NÁVŠTĚVNÍKa v roce 2018 se zaměřuje na dubnové přijímací řízení. Mimo to se v něm můžete dočíst o získání akreditace od logistické asociace, nebo že jsme na škole otevřeli studentský klub. Neopomněli jsme ani zmínit založení univerzitního hokejového týmu.

 

Listopad 2017

V druhém čísle roku 2017 časopisu NÁVŠTĚVNÍK je opět k nalezení spoustu zajímavých informací ze života naší školy. V aktuální čísle se dozvíte, že máme první absolventy z Tábora. Také jsme přijali nové studenty do aktuálního školního roku. Také zde naleznete vlastní pohled studentů na letní školu v Číně a v neposlední řadě rozhovor s vítězem studentské Presty Vojtěchem Zmekem.

 

Březen 2017

Prvním číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK v roce 2017 se zaměřuje na dubnové přijímací řízení. Zároveň v něm naleznete zmínku o změně statutu školy.. V neposlední řadě v tomto čísle najdete rozhovor s MgA. Josefem Kordou, který má na starost Čínské centrum VŠTE v Českých Budějovicích.

 

Listopad 2016

V druhém čísle roku 2016 časopisu NÁVŠTĚVNÍK naleznete mnoho zajímavých článků ohledně života na VŠTE. Například že první studenti převzali titul Ing., článek o první zahraniční konferenci, nebo výuce nového předmětu, kde se studenti naučí pilotovat drony. Rovněž se dozvíte o rekordní akademickém roce, kdy jsme přijali nejvyšší počet nových studentů.

 

 

Duben 2016

Prvním číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK v roce 2016 se zaměřuje na výstavu CERN, kterou naše škola pomohla přivést do Českých Budějovic. Zároveň v něm naleznete zmínku o otevření Čínského centra. V neposlední řadě v tomto čísle najdete rozhovor s Bc. Janou Hůlkovou, která má na starost informačně poradenské centrum, zaměřující se na studenty se zdravotním postižením.

 

Listopad 2015

V tomto čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK naleznete mnoho zajímavých článků ohledně života na VŠTE. Například se jedná o článek jak jsme zlomili český rekord, článek o zahraničních mobilitách, nebo o úspěších Šachové akademie VŠTE. Rovněž se dozvíte další informace o podání přihlášky na VŠTE a v neposlední řadě vše o Expu 2015.

 

 

Duben 2015

Prvním vydání časopisu NÁVŠTĚVNÍK roku 2015 se zabývá především představení nových oborů VŠTE. Přestavenými obory jsou Čínské trhy a Cestovní ruch. Dále v tomto čísle naleznete ohlédnutí jednotlivých kateder za rokem 2014, velký článek o Fair trade a nebo představení nového vzdělávacího programu. Toto číslo také myslí na případné uchazeče o studium, takže na zadních stranách časopisu naleznete přehled jednotlivých oborů a specializací, ale i návod jak správně projít přijímacím řízením.

 

Říjen 2014

V říjnovém čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK naleznete mnoho zajímavých článků ohledně života na VŠTE. Například se jedná o rozhovor s prof. Váchalem, článek o otevření Mateřské školky VŠTE, nebo o organizaci Národní platformy ESN CZ. Rovněž se dozvíte se veškeré informace o prodloužení termínu podání přihlášky na VŠTE přes Centrum celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě vše o druhém Seznamováku.

 

Září 2014 

Aktuální číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK se zabývá hlavně zahraniční politikou školy, zejména pak o navázání spolupráce s s univerzitami v Pekingu a Šanghaji. Déle zde naleznete představení jednotlivých kateder, reportáže ze studentských soutěží jako např. SVOČ 2014 nebo ROZJEZDY ROKU 2014, ale třeba i obsáhlý rozhovor s dalším z mnoha úspěšných absolventů školy Martinem Hunalem, který se závodně věnuje cyklistice.

 

Duben 2014

V dubnovém čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK se dozvíte více informací o nově získané akreditaci magisterského oboru Logistické technologie, vzdělávání energetických specialistů, Erasmech. Nebude chybět ani rozhovor s našimi miss nebo zajímavosti z kateder. V neposlední řadě je v časopise zmínka o soutěžích, do kterých se studenti mohou zapojit.

 

 

Únor 2014

V tomto čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK se ohlížíme za uplynulým rokem 2013. Jsou zde proto hodnocení jednotlivých kateder a zajímavé projekty, které jsou přínosem pro studenty i zaměstnance. V časopise se věnujeme i neobvyklým přednáškám a samozřejmě nesmí chybět informace o uskutečněné soutěži MISS VŠTE. Kromě těchto událostí se také můžete podívat na to, jak se nám podařil reprezentační ples a mnoho dalšího…

 

Listopad 2013

Zářijové číslo časopisu přichází tentokrát se změněnou grafikou. Doufáme, že se Vám vzhled bude líbit a že i obsahová část pro Vás bude zajímavá. V tomto čísle časopisu se věnujeme odborným pracovištím, ke kterým se vyjadřují i ředitelé významných firem v kraji. Kromě této události se můžete něco dočíst i o profesní radě a samozřejmě mnoho dalších zajímavostí z akademické půdy…

 

Září 2013

Zářijové číslo časopisu přichází tentokrát se změněnou grafikou. Doufáme, že se Vám vzhled bude líbit a že i obsahová část pro Vás bude zajímavá. V tomto čísle časopisu se věnujeme odborným pracovištím, ke kterým se vyjadřují i ředitelé významných firem v kraji. Kromě této události se můžete něco dočíst i o profesní radě a samozřejmě mnoho dalších zajímavostí z akademické půdy…

 

Duben 2013

V tomto čísle se dočtete spoustu zajímavých informací např. o International Business Weeks z Belgie a Ruska, o výzkumných a projektových aktivitách vysoké školy, nebo o samotných katedrách. Dále se v tomto číslo nachází článek o návštěvě Karla Schwarzenberga.

 

 

Únor 2013

V dalším čísle elektronického časopisu e-NÁVŠTĚVNÍK najdete veškeré informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014. Dále článek o studentech, kteří strávili půl roku v Dánsku na erasmu, nebo reportáž ze školní akce Grilovačka 2013, která určitě stála za to!

 

Leden 2013 

V tomto čísle najdete rozsáhlý článek o novém bakalářském oboru VŠTE Strojírenství. Dozvíte se, čím se tento obor zabývá a všechny další podrobnosti o tom jak bude vyučování toho oboru probíhat. Dále se dozvíte, jaké jsou podmínky pro přijetí na tento obor. Dále v tomto čísle najdete rozhovor ze studenty, kteří strávili půl roku na VŠTE v rámci Erasmu, nebo třeba zajímavý článek o Torontu.

 

Listopad 2012

V tomto čísle se dozvíte spoustu zajímavých informací  např. o centru celoživotního vzdělávání, nebo o  katedře cizích jazyků. Dále toto číslo nabízí dva obsáhlé rozhovory. První se studentem VŠTE Danielem Cemperem, účastníkem SVOČ, druhý pak s absolventem VŠTE Zbyňkem Mladým.

 

Září 2012

V tomto čísle se můžete dočíst např. o tom jak se na VŠTE stěhovala knihovna/studovna, nebo  o tom jak se výuka tělesné výchovy přestěhovala do jiné sportovní haly. Dále můžete očekávat reportáž z akce Grilovačka 2012, nebo třeba zajímavý článek o historii výuky předmětu deskriptivní geometrie v České republice.

 

 

Duben 2012

Hlavní článek v tomto čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK je obsáhlý rozhovor s prorektorem panem  prof. ing. Janem Váchalem, který promluvil především o výzkumu na VŠTE. Dále v tomto čísle najdete mnoho zajímavých článků, jako např. reportáž o otevření nových pracovišť ve Velešíně a Strakonicích, nebo reportáž o Seznamováku VŠTE 2013.

 

Leden 2012

V tomto čísle najdete spousty zajímavých článků týkajících se například Studentské unie VŠTE, kateder školy, nebo centra celoživotního vzdělávání. Dále zde najdete spousty zajímavostí, nebo rozhovory jak se studenty ​tak s absolventy VŠTE.