ECTS LabelNaše vysoká škola získala prestižní certifikát Evropské komise ECTS Label jako ocenění kvality vysokoškolské instituce.

ECTS Label je prestižní certifikát vydávaný Evropskou komisí jako ocenění vysokoškolské instituce, je známkou kvality vysoké školy a deklaruje správné používání ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ve všech oborech na bakalářské i magisterské úrovni a správnou administraci mobilit v rámci programu Erasmus.

ECTS Label potvrzuje připravenost VŠTE plnit všechny závazky vyplývající z Boloňské deklarace a navazujících mezinárodních úmluv. Používání kreditového hodnocení dle ECTS umožňuje transparentnější uznávání studia absolvovaného na zahraničních vysokých školách a tím přímo podporuje mobilitu studentů nejen v rámci evropského prostoru.

Poté, co VŠTE získala v roce 2011 Diploma Supplement Label na období 2011-2014, předložila v květnu 2012 žádost o udělení ECTSLabelu. Podání žádosti předcházelo podrobné zpracování informací o vysoké škole, studijních programech, studijních oborech, profilech absolventa, jednotlivých předmětech, podmínkách studia a způsobu hodnocení v anglickém jazyce v rámci tzv. Information Package a Course Catalogue na webové stránce instituce. Tyto informace mají sloužit především zahraničním studentům, proto jsou doplněny i o praktické informace běžného života v České republice (zdravotní péče, pojištění, ubytování). Důležitou součástí žádosti je dále doklad o správném užití ECTS v mobilitě studentů (Learning Agreement, Transcript of records, doklad o akademickém uznání vysílající institucí).
Hodnocení žádosti provádí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ve spolupráci s týmem národních expertů. NAEP předává žádosti českých škol k hodnocení nezávislými experty Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu.

Žádost o udělení certifikátu ECTS Label podalo v roce 2012 celkem 7 vysokých škol z ČR, Evropská komise v prosinci zveřejnila výsledky, podle kterých bylo úspěšných 5 českých vysokých škol a univerzit. Tím se počet vysokoškolských institucí oceněných ECTSLabelem v České republice od roku 2009 zvýšil na 10.