Navazující magisterské obory (Ing.)

Konstrukce staveb

Předkládaný magisterský studijní obor Konstrukce staveb ve studijním programu Stavitelství je modulově připravován jako 1,5 – letý, v prezenční i kombinované formě studia, a je plně kompatibilní s ostatními vzdělávacími systémy na vysokých technických školách v České republice, na Slovensku a má návaznost na technické vysoké školy v zemích Evropského společenství. Po úspěšném absolvování studia bude studentům přiznán vysokoškolský titul inženýr (ve zkratce Ing. před jménem).  Více údajů o oboru Konstrukce staveb ….

Logistické technologie

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se prakticky všech podniků a organizací. Více informací o oboru Logistické technologie …