Magisterské obory

Navazující magisterské obory (Ing.)

Konstrukce staveb

Předkládaný magisterský studijní obor Konstrukce staveb ve studijním programu Stavitelství je modulově připravován jako 1,5 – letý, v prezenční i kombinované formě studia, a je plně kompatibilní s ostatními vzdělávacími systémy na vysokých technických školách v České republice, na Slovensku a má návaznost na technické vysoké školy v zemích Evropského společenství. Po úspěšném absolvování studia bude studentům přiznán vysokoškolský titul inženýr (ve zkratce Ing. před jménem).  Více údajů o oboru Konstrukce staveb ….

Logistické technologie

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se prakticky všech podniků a organizací. Více informací o oboru Logistické technologie …

Podniková ekonomika

Studijní program Podniková ekonomika navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika podniku, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010 a 2016), a nově připravovaný bakalářský studijní program. Profesně orientovaný navazující magisterský studijní program klade zvýšený důraz na vyváženost a integritu teoretických znalostí a praktických dovedností s akcentem na profesní orientaci absolventů SP. Další údaje pro obor Podniková ekonomika …

Logistika

Cílem navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky. Více informací o oboru Logistika …