Studentská organizace byla založena pod záštitou Studentské Unie VŠTE z důvodu narůstajícího počtu přijíždějících výměnných studentů, zvyšujícího se počtu mezinárodních akcí a počtu studentů VŠTE, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyty.  Za dobu působení se tento studentský spolek vyvinul ve váženou studentskou organizaci s řádným členstvím v Erasmus Student Network a počtem členů převyšujícím tři desítky. V dnešní době ESN VŠTE Budweis funguje zcela samostatně a pomáhá více jak 35 zahraničním studentům každý semestr s jejich každodenním studijním i běžným životem v Českých Budějovicích. Dále také úzce spolupracuje se zahraničním oddělením VŠTE, organizuje kulturní a zábavné akce, vzdělávací projekty a účastní se mezinárodních projektů pod záštitou Evropské Unie Erasmus Student Network a programu Erasmus+. Největším dosavadním úspěchem bylo ocenění ESN VŠTE Budweis za 3. nejlepší začínající sekci v ESN International za akademický rok 2013/14.

Link na naše stránky a facebook:

https://www.facebook.com/ESNVSTEBudweis?fref=ts

http://www.esnvste.cz/