Studentská unie

Studentská unie VŠTE je orgán, který vzniknul v roce 2009. Unie si kladla za cíl zastupování a sdružování studentů VŠTE. Díky kladnému přístupu vedení VŠTE k této organizaci bylo možné ihned po vzniku uspořádat několik akcí, z nichž nejznámější je „Grilovačka“, které se pravidelně zúčastňuje několik set studentů. Studentskou unii řídí Rada studentské unie, která má v tuto chvíli 9 členů, přičemž v čele stojí předseda, popřípadě místopředseda.

Momentálně má Studentská unie na starost provoz Infocentra pro dotazy studentů a komunikaci mezi nimi a vedením školy, dále spoluorganizuje kulturně-společenské a sportovní akce, přednášky a besedy na odborná témata a podařilo se nám rozjet spolek ESN VŠTE Budweis, starající se o zahraniční hosty na naší škole.

Dalšími cíli, kterých bychom chtěli dosáhnout, je navázání kontaktů s Akademickým senátem VŠTE a samozřejmě také studentskými organizacemi ostatních vysokých škol v republice a rozjet vzájemnou spolupráci. Pořádat častější zábavní akce pro studenty a zaměstnance školy, abychom měli možnost se lépe poznat a navázat nové kontakty. V případě zájmu rozjet i dlouhodobější sportovní aktivity a soutěže, abychom si to studium zpříjemnili.

Závěrem bychom vám chtěli říci, že Studentská unie je tu pro vás, pro studenty, abychom společně vytvořili na naší škole příjemné a přátelské klima. Pokud vás k SU bude něco zajímat, nebojte se na nás obrátit na Facebooku, nebo e-mailu suvste@seznam.cz.