Jazyky: CZ | EN | RU
Přijímací řízení

Dejte své kariéře nový impuls a přihlaste se ke studiu akreditovaných studijních programů MBA a BBA na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání vyhlašuje přijímací řízení pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 pro akreditovaný studijní program Bachelor of Business Administration (BBA) se zaměřením Oceňování podniku a akreditovaný studijní program Master of Business Administration (MBA)
 
 
 
Studijní program Master of Business Administration (MBA)
 
Zahájení studia - říjen 2018
 
Termín pro podání přihlášky - do 9. 9. 2018
 
Všeobecné informace:
 • Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
 • Délka studia: 2 roky (4 semestry)
 • Forma studia: Studium probíhá v kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu.
 • Poplatek za studium: Cena za MBA studium je na základě kalkulace stanovena částkou 120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr).
 • Vstupní předpoklady: 
Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou tištěnou přihlášku ke studiu a splní jednu z následujících podmínek:
a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu  
b)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA
 
Studijní plán MBA
Žádost o splátkový kalendář
Přihláška ke studiu MBA
Vyhlášení přijímacího řízení
Informace o studiu
 
Studijní program Bachelor of Business Administration (BBA)
 
Zahájení studia - říjen 2018
 
Termín pro podání přihlášky - do 9. 9. 2018
 
Všeobecné informace:
 • Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
 • Délka studia: minimální délka studia je 2 semestry a maximální délka studia je 6 semestrů (více v dokumentu níže „BBA – informace o studiu“)
 • Forma studia: Studium probíhá v prvních čtyřech semestrech v českém jazyce v prezenční nebo kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu. V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími.
 • Poplatek za studium: Cena za jeden semestr BBA studia je na základě kalkulace stanovena částkou 15.000,- Kč + DPH
 • Výukový jazyk: český jazyk
 • Vstupní předpoklady: minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • Studium je určeno:
 1. absolventům středních škol s maturitní zkouškou,
 2. studentům studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika podniku (student současně studuje bakalářský a BBA program),
 3. absolventům bakalářských oborů ekonomického zaměření.
!! Studium BBA je v případě uznání bloku ekonomických předmětů, nebo 1. až 4. semestru studia oboru Ekonomika podniku rozloženo do dvou semestrů. Informace týkající se uznávání předmětů naleznete v dokumentu „BBA – informace o studiu“!!
 
Studijní plán BBA - specializace Finance a účetnictví
Studijní plán BBA - rozdělení dle specializací
Žádost o splátkový kalendář
BBA přihláška ke studiu
BBA - informace o studiu
Vyhlášení přijímacího řízení