Jazyky: CZ | EN | RU
Interní granty

Interní grantová soutěž (IGS) je programově-orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, která je zaměřena na aktuální a naléhavé problematiky školy.

logo IGS

Řešené IG

---

Obhájené IG

IG 2016

1/2016
Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi ČLR a Českou republikou 
Hlavní řešitel: Ing. Marek Vokoun, Ph.D. 

2/2016
Nákup SW pro určování lokalizace podniků a úkonů souvisejících z územní analýzou 
Hlavní řešitel: Ing. Roman Švec, Ph.D.

3/2016
Komparativní výzkum výrazových prostředků internetu (angličtina, němčina, ruština vs. čeština)
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Gregor, Ph.D. 

4/2016
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků Katedry managementu zaměřená na předměty Strategický management a Personální management
Hlavní řešitel: Ing. Jarmila Straková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D. 

5/2016

Skladová evidence a identifikace na bázi čárových kódů

6/2016

Příprava podmínek pro budoucí výuku předmětu Osobní finance

7/2016

Zkvalitnění podmínek studia předmětu Controlling

8/2016

Kurz pro piloty dronů

9/2016

Aplikovaná matematika pro techniky

10/2016

Kurz programování pro studenty a zaměstnance VŠTE

11/2016

Laboratoř informatiky a robotiky

12/2016

Zkvalitnění podmínek studia předmětu Oceňování nemovitostí s akcentem na praktické dovednosti studentů

13/2016

Tvorba 3D modelů využitelných pro výuku

14/2016

Tvorba chytré učebny

IG 2015

1/2015
Podpora výuky pomocí specializovaných dopravních měřicích zařízení
Řešitelé: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Bc. Jiří Hanzl

2/2015
Rozvoj kvalitativního výzkumu v předmětu Marketingový výzkum
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš

3/2015
Zvýšení kvality obsahové náplně předmětu Finanční řízení podniku II. a jeho anglického ekvivalentu
Řešitelé: Ing. Lenka Dvořáková, doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Ing. Jaromír Vrbka, Ing. Vojtěch Stehel, Ing. Pavel Rousek, Ph.D.

4/2015
Podpora výuky vybraných odborných předmětů v laboratořích
Řešitelé: Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D., Ing. Jan Plachý, Ph.D.

5/2015
Zvýšení kvality obsahové náplně předmětu Finanční řízení podniku I. a jeho anglického ekvivalentu
Řešitelé: Ing. Jaromír Vrbka, doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Ing. Pavel Rousek, Ph.D., Ing. Lenka Dvořáková, Ing. Vojtěch Stehel

IG 2014

1/2014
Moderní formy vzdělávání na vysoké škole
Řešitelka: Ing. Julie Tužová
Katedra přírodních věd

3/2014  
Atlas.ti
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
Katedra přírodních věd

4/2014 
Výzkum efektivity výukových metod při výuce informatiky na VŠTE
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
Katedra přírodních věd

6/2014
Didaktická pomůcka; pilotní modul modelování reálného dopravního provozu
Řešitel: Ing. Jan Pečman
Katedra dopravy a logistiky

8/2014
Optimalizace předmětu Geoinformatika v dopravě
Řešitel: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D
Katedra přírodních věd

10/2014 
Vizualizáciakinematickej geometrie rotačného pohybu telesapomocou dynamického softvéru
Řešitel: Ing. Martin Podařil, Ph.D.
Katedra strojírenství 

11/2014 
Hydroizolace a termoizolace
Řešitelka: Ing. Petra Bednářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví

13/2014 
Aplikace multimediálních prvků do výuky předmětu Kombinovaná doprava
Řešitel: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Katedra dopravy a logistiky

14/2014
Deutschfürdie Logistik
Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Katedra cizích jazyků

15/2014 
Podpora zavedení nového předmětu "Řízení profesní kariéry"
Řešitelka: Ing. Lenka Ližbetinová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a marketingu

16/2014 
Profilace a inovace předmětu POS 3
Řešitel: Ing. Jan Plachý, Ph.D.

17/2014
EnglishforLogistics
Řešitelka: Mgr. Jindřiška Šulistová
Katedra cizích jazyků

21/2014 
Vytvoření základu informatické specializace
Řešitel: Ing. Petr Chládek, Ph.D.
Katedra přírodních věd

22/2014  
Efektivní zapojení začínajících mladých akademických pracovníku na VŠTE
Řešitelka: Ing. Lenka Dvořáková
Katedra ekonomiky a managementu

23/2014   
Didaktická pomůcka - funkční maketa plavební komory České Vrbné v měřítku 1:50
Řešitel: Ing. Ladislav Bartuška
Katedra dopravy a logistiky

24/2014  
Environmentální inženýrství VŠTE
Řešitelka: Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
Katedra stavebnictví

25/2014
Zařazení výuky nástroje SBToolCZ do předmětů na VŠTE
Řešitel: Ing. Martin Kovář
Katedra stavebnictví

IG 2013


1. Umělé sociální sítě a jejich modelování
    Řešitel: Ing. Jiří Jelínek, CSc.
    Katedra přírodních věd

2. Zjištění efektivity různých výukových metod při výuce informatiky na VŠTE
    Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
    Katedra přírodních věd

3. Modelování dopravních systémů
    Řešitelé: Ing. Jiří Jelínek, CSc., RNDr. Jana Vysoká
    Katedra přírodních věd

4.  Podpora internacionalizace VŠTE (Aktualizace multimediální prezentace – v anglickém, německém a ruském jazyce a vytvoření nových jazykových mutací pro jazyk čínský, španělský a francouzský
    Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
    Katedra cizích jazyků

5. AcrossCultures
    Příprava nového předmětu pro vyjíždějící a přijíždějící studenty programu Erasmus (interkulturní příprava na Erasmus pobyty)
    Řešitel: Mgr. Jindřiška Šulistová
    Katedra cizích jazyků

6. Tvorba praktického výukového modulu prezentačních dovedností
    Řešitelé: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.Dr. Ludwig Diess, Robert Arthur Donaldson
    Katedra cizích jazyků

7.  Analýza vlivu velikosti jízdného na vytíženost spojů MHD, optimalizace linek MHD v návaznosti na dopravní obslužnost VŠTE v ČB
    Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
    Katedra ekonomiky a managementu

8. Vývoj mýtních poplatků za užívání veřejných komunikací ve státech EU od roku 2010 s výhledem do roku 2016 
    Řešitelé: Ing. Lukáš KučeraIng. Jiří TučekIng. Julie Tužová
    Katedra ekonomiky a managementu

9.  Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové dutině u dvouplášťových střech pasivních objektů
    Řešitelé: Ing. Petra Bednářová, Ph.D.Ing. Roman ŠubrtIng. František PoppIng. Blanka Pelánková
    Katedra stavebnictví

10. Řešení přestupních bodů v MHD ČB – pro zkvalitnění přestupu pro cestující a získání podkladů pro řešení uceleného  integrovaného dopravního systému
    Řešitel: Ing. Ladislav Bartuška
    Katedra dopravy a logistiky

11. Zpracování analýzy z oblasti hydraulických čerpadel z hlediska stávajících i nových trendů z tuzemské i zahraniční literatury
    Řešitelé: Ing. Daniel Kučerka, PhD.doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD.doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
    Katedra strojírenství

IGS 2012


1. Z jakých důvodů využívají a nevyužívají cestující MHD včetně širšího průzkumu po celém městě a jeho okolí 
Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

2. Podpora internacionalizace VŠTE
Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. a kol. 
Katedra cizích jazyků

3. Problematika nedostatku řidičů mezinárodní kamionové dopravy v horizontu několika let
Řešitel: Ing. Jiří Tuček 
Katedra ekonomiky a managementu

4. Nedálková, nekomerční doprava v kontextu 
Řešitel: Ing. Petr Ježek, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

5. Sledování dlouhodobé účinnosti protiradonových opatření (vypracování metody, její naplnění a ověření) 
Řešitel: RNDr. Stanislav Škoda, Ph.D.Ing. František Popp 
Katedra stavebnictví

IGS 2011


1. Generátor testů zaměřený na španělštinu pro ekonomy
Řešitel: Mgr. Věra Filipová
Katedra cizích jazyků

2. Generátor testů – zaměření na ruský jazyk pro ekonomy druhý
Řešitel: Mgr. Ivana Jílková
Katedra cizích jazyků

3. Generátor testů pro výuku anglického jazyka pro techniky
Řešitel: Mgr. Jindřiška Šulistová
Katedra cizích jazyků

IGS 2010

1. Generátor matematických úloh
Řešitel: Ing. Kamil Dedecius, RNDr. Jana Kalová, Bc. Vojtěch Stehel
Katedra aplikovaných věd

2. Objemové změny tepelných izolací při styku s vlhkostí a jejich degradace
Řešitel: Ing. Petra Bednářová, Ph.D.Ing. František Popp, Ing. Alena Hynková, CSc.
Katedra stavebnictví

3. Stavební materiály - jejich vliv na vnitřní prostředí obytných budov z hlediska zdravotní nezávadnosti
Řešitel: Ing. Alena Hynková, CSc. Ing. Petra Bednářová Ph.D.Ing. František Popp
Katedra stavebnictví

4. Cvičení a testy pro výuku německého jazyka na VŠTE v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Katedra cizích jazyků