VŠTE vykročila mimo kampus na Okružní. Ekonomické obory přesune do Nemanické

START:
9. 7. 2018

Část výuky naší školy se po prázdninách přesune z kampusu v Okružní ulici do objektu v ulici Nemanická 436/7. V něm nové zázemí najde část Ústavu podnikové strategie, který zastřešuje činnost šesti kateder – ekonomiky, managementu, cestovního ruchu a marketingu, cizích jazyků, odborových didaktik a Katedry humanitních studií.

„Ústav podnikové strategie je humanitněji zaměřený, a proto nepotřebuje odborné zázemí laboratoří, které v kampusu za desítky milionů korun stále rozšiřujeme pro Ústav technicko-technologický, zaměřený na technické obory jako je strojírenství, doprava, logistika a stavebnictví. Ty zde budeme rozvíjet. Jde tedy o efektivní využití prostor, kapacit a další prohloubení specializaci,“ vysvětluje Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Na Nemanické studenti ekonomických disciplín z nosného oboru Ekonomika podniku najdou devět učeben, „počítačové“ učebny a přednáškový sál pro 90 osob. Celkem zde bude k dispozici na 500 míst a všechny služby, na něž jsou zvyklí z kampusu. Tedy menzu, studijní a pedagogické oddělení, pracoviště celoživotního vzdělávání nebo zahraničních vztahů. Obě lokality přitom už nyní propojuje autobusová linka MHD číslo 18 a dělí je tři zastávky a šest minut jízdy.

Objekt v Nemanické dosud sloužil Střední škole obchodní a Vyšší odborná škole a naše škola ho získala zatím do pronájmu od Jihočeského kraje, který je zřizovatelem střední školy a vlastníkem budovy.

„V minulosti sloužily tyto prostory k výuce studentů VOŠ. Jejich počet se ale v posledních pěti letech významně snižoval a budova nebyla efektivně využívána. Proto se výuka studentů VOŠ přesunula do jedné z mnoha dalších budov školy,“ vysvětluje její ředitelka Jarmila Benýšková.

Obchodní škola v souladu se zřizovací listinou volné prostory nabídla a poté uzavřela smlouvu o nájmu s naší školou. Takto získané finance využije ke zkvalitnění vzdělávacích podmínek a systematické modernizaci materiálního a technického vybavení. „To významně přispívá k úspěšnému vzdělávání a následnému uplatnění našich žáků na trhu práce,“ dodala Jarmila Benýšková.

Do vylepšení budovy v Nemanické hodlá naše škola investovat zhruba 6 milionů korun. Ještě než začne koncem září nový akademický rok 2018/19 vybaví ji novým nábytkem, některé prostory upraví pro potřeby vysokoškolské výuky ve skupinách. Vznikne i nové zázemí pro recepci, opraví se podlahy a sociální zázemí.