Zkušenosti našich studentů - Michal Grivalský

Počas leta sa mi naskytla možnosť pracovnej stáže vo firme YIT Slovakia a.s. na Slovensku. Keďže sa jedná o naozaj veľkú firmu, ktorá má vyše 500 zamestnancov, bola to pre mňa príležitosť, ktorá sa neodmieta. Firma sa zaoberá hlavne predajom a výstavbou bytových domov, vyhrali taktiež súťaž developer roka na Slovensku. Firma má niekoľko odvetví. Ja osobne som mal možnosť pracovať v úseku zameranom na monolitické a montované konštrukcie. Spoločnosť má na starosť výstavbu niekoľkých objektov nielen na Slovensku. Ja osobne som mal možnosť podieľať sa na výstavbe projektu  “Nuppu“ v Bratislave. Medzi moje každodenné povinnosti patrilo napríklad: rozdeľovanie úloh zamestnancov, objednávka materiálu, prevzatie a kontrola dodaného materiálu, kontrola prác na stavenisku, dodržiavanie BOZP a tak ďalej… Mal som možnosť vidieť ako prebieha výstavba monolitického objektu od základov až po stropnú dosku posledného podlažia a podieľať sa na tom. Mal som možnosť nahliadnuť aj ku tomu, ako sa výstavba niekoľkých takto veľkých objektov riadi a kontroluje pomocou najnovších aplikácií. Musím povedať, že som mal veľké šťastie na kolektív a so všetkými som si sadol od robotníkov, majstrov až po stavbyvedúceho.

Na záver môžem len povedať, že to pre mňa to bola neuveriteľná skúsenosť, možnosť vidieť a vyskúšať si všetko naživo mi dalo niečo, čo Vás v škole nikdy nenaučia. Osobne to môžem všetkým len odporučiť a  dúfam, že o rok budem mať možnosť sa do firmy vrátiť a podieľať sa opäť na výstavbe niečoho nového.

Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko

Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko Michal Grivalský - Slovensko