Zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost/akademický pracovník

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Ústav podnikové strategie

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici:

Zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost/akademický pracovník

Požadavky

 • Akademické vzdělání odpovídající pracovnímu zařazení (minimálně Ph.D.)
 • Řídící a koordinační schopnosti.
 • Zkušenost s výzkumnými projekty a aktivní publikační činnost, publikační výstupy indexované v databázích WOS a Scopus.
 • Motivace a ochota v oblasti přípravy a řešení projektů výzkumných a rozvojových.
 • Motivace a ochota publikovat v odborných časopisech a pomáhat s publikováním dalším akademickým pracovníkům ústavu.
 • Členství v redakčních radách odborných časopisů.
 • Publikační, výzkumná a projektová činnost odpovídají profilaci Ústavu podnikové strategie (https://www.vstecb.cz/ustavy-1420-htm/)
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti.
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů.
 • Schopnost týmové práce.
 • Analytické myšlení, kreativita, pečlivost.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme

 • Možnost zvyšování kvalifikace a podpora v tomto procesu (doc., prof.).
 • Úvazek 100%.
 • Vlastní výzkum s naší maximální podporou. Podpora při přípravě projektů, odborných vědeckých článků.
 • 6 týdnů dovolené.
 • Dotované stravování.
 • Flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Možnost výjezdů v rámci programu Erasmus +.
 • Mateřská škola pro děti zaměstnanců.

Náplň práce:

 • Řídí a koordinuje výzkumné, tvůrčí, zakázkové a publikační aktivity členů ústavu.
 • Koordinuje ediční a vydavatelskou činnost ústavu.
 • Koordinuje z odborného pohledu akce (konference, semináře, workshopy apod.) pořádané členy ústavu.
 • Koordinuje, v rámci ústavu, nábor, přidělení a využování pomocných vědeckých sil.
 • Napomáhá členům ústavu s graduačním růstem.
 • Vytváří a kultivuje vhodné prostředí pro rozvoj a podporu vědy, výzkumu a projektové činnosti na ústavu, ve skupinách a na odděleních.
 • Odpovídá za kvalitu, obsahovou a formální správnost vypracovaných odborných materiálů.
 • Kontroluje plnění vědeckovýzkumných aktivit včetně souvislosti se stanovenými výzkumnými směry, tak aby byla zabezpečena akreditabilita akademických pracovníků ústavu.
 • Zpracovává statistiky a odborné analýzy související s výzkumnou činností ústavu.
 • Poskytuje součinnost a úzce spolupracuje se zástupci ústavu, vedoucími kateder a dalšími pracovníky ústavu a dle pokynů ředitele ústavu, za svou činnost je přímo odpovědný řediteli ústavu.

Termín nástupu: možno ihned, nebo záleží na domluvě.

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška k výběrovému řízení (soubor PDF, 629 kB)
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

Informace o pozicích:

 • Místo pracoviště: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, Nemanická 436/7, 370 01 České Budějovice
 • typ pracovního poměru: Práce na plný nebo částečný úvazek,
 • délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení,
 • typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva,
 • Mzdové ohodnocení od 40 000 Kč do 70 000 Kč (podle mzdových tříd akademických pracovníků a dohodnuté výši osobního příplatku).

 

Kontaktní osoba: Ing. Eva Slabší, tel. 387 842 148, mail: slabsi@mail.vstecb.cz
Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika