Zakázková činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie nabízí v rámci zakázkové činnosti široké portfolio služeb. Primárně se jedná o vzdělávací, manažerské a jazykové kurzy, které jsou vypsány pod Centrem celoživotního vzdělávání na webu https://www.studiumprovas.cz/. Ústav dále řeší tato témata:

 • Tlumočení a překladatelská činnost.
 • Příprava a implementace Etického kodexu na míru.
 • Společensky odpovědné chování – implementace postupů na venek i uvnitř podniku.
 • Personální diagnostika.
 • Stínování pracovních činnosti a navržení opatření za účelem zefektivnění.
 • Implementace metody samoplánování směn.
 • Eye tracking.
 • Marketingové výzkumy.
 • Marketingové strategie a uvedení nového produktu na trh.
 • Trénování manažerských dovedností s využitím virtuální reality.
 • Analýza podnikatelského potenciálu ve vybrané oblasti a návrh vhodných podnikatelských aktivit pro zvyšování potenciálu oblasti.
 • Marketingové řízení v cestovním ruchu a obchodu: podpora turistiky v cílovém regionu + problematika udržitelného cestovního ruchu.
 • Inovace řídících a organizačních struktur.

 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Ruschak, MBA, ředitel Ústavu podnikové strategie, email: ruschak@mail.vstecb.cz.