Zajímavosti

Řízení lidských zdrojů – nový bakalářský studijní program na VŠTE v Českých Budějovicích a profil garanta

Bakalářský studijní program Řízení lidských zdrojů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích je nejen nový, ale svého druhu i jediný v České republice. Reaguje na význam této manažerské disciplíny pro úspěšné řízení, a s ním i prosperitu a konkurenceschopnost firem, a je k dispozici studentům z celé ČR.

Program je tříletý, prakticky zaměřený, a lze jej studovat v prezenční i kombinované formě, tedy s víkendovou docházkou.  Jeho cílem je seznámit s významem, hlavními úkoly, nástroji a moderními metodami řízení lidských zdrojů v soukromých i veřejných organizacích, a získat spolu s tím i schopnost kritické analýzy a trvalého zdokonalování metod řízení lidských zdrojů v podnicích i dalších institucích.

Studijní program je koncipován tak, aby jeho absolventi v důsledku praktických dovedností, které v průběhu studia získají, byli okamžitě uplatnitelní na trhu práce. A to nejen jako manažeři a specialisté řízení lidských zdrojů, ale i manažeři dalších oblastí v širokém spektru firem a organizací, pro které je profesionální řízení lidských zdrojů nezbytným předpokladem dlouhodobého úspěchu. Mimo jiné i proto, že vedle vlastního, výkonného řízení lidí vyžadují i správně stanovenou personální strategii jejich rozvoje, motivace a odměňování či tvorbu zdravé organizační kultury.

Garantem studijního programu Řízení lidských zdrojů je doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., vysokoškolský učitel s dlouhodobými praktickými zkušenostmi podnikového a manažerského poradce a lektora, získanými na domácím i zahraničním poli. Je znám i jako autor řady teoreticky i prakticky zaměřených publikací zabývajících se personální dimenzí managementu. Jeho cílem je učinit ze studijního programu Řízení lidských zdrojů ceněný obor, jehož absolventi budou profesně vynikat v řadě teoretických i praktických schopností.

Pomoci jim k tomu může i poslední publikace doc. Jana Urbana s názvem „Vezměte život do svých rukou: Life management pro každý den“, která nedávno vyšla. Jejím cílem je poukázat na to, že k výchozím předpokladům úspěšného manažera patří i schopnost řídit sebe sama a utvářet si zvyklosti, které zvyšují jeho produktivitu.