Zahraniční vztahy

Mapa světaKaždý rok na VŠTE probíhá velké množství zahraničních mobilit, jak zaměstnanců, tak studentů. V této sekci se dozvíte veškeré informace ohledně zahraničních vztahů vysoké školy, včetně jazykových zásad, podmínek pro přijetí nebo seznam zahraničních institucí spolupracujících se školou. Kontakt na pracovníky oddělení zahraničních vztahů zde.

Mobility studentů

Mobility stůdentůKaždoročně velké množství našich studentů vyjíždí do zahraniční na různé zahraniční mobility, aby zlepšili své jazykové dovednosti a získali mnoho jiných zkušeností, které studentům pomohou v budoucím uplatnění. V této sekci naleznete veškeré informace. Více zde.

Mobility zaměstnanců

Mobility zaměstnancůVŠTE každý rok také podporuje zahraniční mobility zaměstnanců. Zaměstnanci si mohou vybrat z široké nabídky pracovních stáží, či jiné programy. Zaměstnanci tímto zlepšují své jazykové dovednosti a získávají velmi cennou praxi. Více informací zde.

International Business Week

International Business Week (IBW) je týdenní  projektová aktivita, která se koná na  zahraničních vysokých školách zapojených do  sítě IBW, jejímž členem je i VŠTE. Účastí na  IBW student získá zápočet volitelného  odborného předmětu A_IBW_A – International Business Week – abroad, který je ohodnocený 5 ECTS kredity. Za úspěšné splnění IBW studenti obdrží certifikát od organizátora a zápočet za předmět A_IBW_A. Více zde.