Zahraniční výjezdy

Základem studentských výjezdů jsou jednosemestrální studijní pobyty na zahraničních partnerských školách a jednosemestrální pracovní stáže (dlouhodobé praxe) v zahraničních firmách. Cílem těchto výjezdů je studium zvolených předmětů v cizím jazyce na zahraniční škole a uznáním těchto předmětů po návratu zpět jako součást studia na VŠTE.  Půlroční studijní pobyt nejen zvyšuje odbornost, ale přináší i rozvoj jazykových a sociálních kompetencí, poznání jiné země EU a utváření osobnostní adaptace studenta. U dlouhodobé praxe pak jde o poznání pracovního trhu v jiné zemi EU, seznámení se s požadavky na profesní znalosti a dovednosti v cizím prostředí, seznámení se s interkulturními rozdíly a nároky na zaměstnance včetně zapojení do práce v multikulturních týmech.

V současné době má VŠTE uzavřeny partnerské smlouvy s 20 zahraničními školami.

Vedle dlouhodobých pobytů jsou organizovány i krátkodobé výjezdy – International Weeks. Konají se na partnerských školách nebo na VŠTE a probíhají v cizím jazyce, převážně angličtině.  Týdenní projektové aktivity probíhají na všech vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě. Studenti jsou rozděleni do týmů složených z účastníků z partnerských škol, tým je vždy složen ze studentů různých národností. Tyto týmy řeší zadaný reálný problém nebo případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Studenti obdrží na závěr týdne certifikát.

Více informací ZDE.