Workshop v Krems an der Donau

Dne 4. 4. 2019 se na partnerské škole IMC Fachhochschule Krems v dolnorakouském městě Krems an der Donau konal za účasti studentů obou institucí první workshop v rámci projektu č. KPF-01-068, s názvem „Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska“. VŠTE reprezentovali na workshopu vybraní členové Katedry cestovního ruchu a marketingu: Ing. Petra Martíšková, Ph.D. a Ing. Roman Švec, Ph.D.

Po úvodním přivítání ze strany rakouského projektového partnera (Prof. (FH) Mag. Christian Maurer a Mag. Prof (FH) Martin Schwarz) zahrnoval program workshopu představení řešeného projektu – bylo představeno jeho financování v rámci Fondu malých projektů a dále byly detailně diskutovány jednotlivé konkrétní kroky tak, aby byl naplněn cíl projektu. Studenti si díky tomu prakticky osvojili celý proces a nutné kroky při vytváření průvodce v podobě brožury, jež bude obsahovat vybrané turistické atraktivity, vhodné právě pro segment studentů VŠ.

Jelikož workshop probíhal v historické budově Gozzoburgu jakožto jednoho z vytipovaných turistických cílů pro segmentů studentů VŠ, studenti měli následně možnost si celý objekt v rámci komentované prohlídky prohlédnout. Tím došlo nejenom k praktickému seznámení s jednou z vytipovaných atraktivit v rámci řešeného projektu, což bylo zajímavé a přínosné především pro studenty VŠTE jakožto reprezentanty české strany, ale pro studenty to též byl příklad, jak je možné obsahově naplnit a uchopit termín kulturní cestovní ruch.