Workshop v Českém Krumlově

Dne 24. 5. 2019 pořádala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích workshop v rámci řešeného projektu č. KPF-01-068 s názvem „Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska“. Workshop se konal v areálu Klášterů v Českém Krumlově, protože Český Krumlov je významnou turistickou destinaci regionu, což odpovídá obsahovému zaměření řešeného projektu. Workshopu se zúčastnili studenti partnerské školy IMC Fachhochschule Krems a VŠTE.

Po úvodním přivítání z naší strany jakožto českého projektového partnera, reprezentovaného vybranými členy Katedry cestovního ruchu a marketingu (Ing. Roman Švec, Ph.D., Ing. Petra Martíšková, Ph.D.), následovalo představení dalších významných hostů: Bc. Iva Janouška (místostarosty města Český Krumlov), Ing. Kateřiny Slavíkové (zástupkyně ředitele Městského divadla Český Krumlov, vedoucí provozu Kláštery Český Krumlov) a Petry Haviarové MSc. (Oddělení obchodu a propagace, Kláštery Český Krumlov). Rakouskou stranu reprezentoval Mag. Prof (FH) Martin Schwarz jakožto externí vyučující předmětu Culture Tourism na škole rakouského partnera.

Program zahrnoval představení řešeného projektu, kdy kromě základních informací o Fondu malých projektů byly diskutovány etapy řešeného projektu, přičemž pozornost byla zejména věnována výstupům projektu – brožuře obsahující vytipované atraktivity cestovního ruchu v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska, vhodné právě pro segment studentů VŠ. Studenti díky tomu získali představu o všech nutných etapách při vytváření brožury, což pro ně bylo přínosné zejména z pohledu praktické aplikace projektového řízení. Po občerstvení pokračoval workshop expertní přednáškou od Mag. Prof (FH) Martina Schwarze na téma „Cestovní ruch a podnikání“, po které se rozvinula diskuse v reakci na představené trendy. Studenty zejména zaujal trend spočívající v odmítání konzumerismu a namísto toho rostoucí tendence vyhledávat zážitky. Tato debata po expertní přednášce plynule navázala na další bod programu, kterým byla společná diskuse týkající se zařazování projektů ve výuce předmětu Cestovní ruch. Aplikace projektové výuky totiž výrazně podporuje rozvoj měkkých dovedností studentů a zároveň nenásilnou formou si studenti osvojují požadované znalosti v daném předmětu.

Jelikož workshop probíhal v areálu Klášterů Český Krumlov, které jsou jedním z vytipovaných turistických cílů pro segment studentů VŠ, studenti měli následně možnost si celý objekt v rámci komentované prohlídky prohlédnout. Tím došlo nejenom k praktickému seznámení s jednou z vytipovaných atraktivit v rámci řešeného projektu, což bylo zajímavé a přínosné především pro studenty IMC Fachhochschule Krems jakožto reprezentanty rakouské strany, ale pro studenty to též byl příklad, jak je možné obsahově naplnit a uchopit termín kulturní cestovní ruch, zejména díky ukázce přípravy nové interaktivní expozice.