Vybrané národní projekty

Projekt Program Partner Stav
TA04031723 – Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích

 

  • TAČR ALFA
  • B&C Dopravní systémy, s. r. o.
  • M-Line, s. r. o.
Ukončené

 

Období řešení 2014 – 2016

LTC17040 – Regionální letiště v České a Slovenské republice a vliv jejich provozu na ekonomický rozvoj regionu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-OSTLTC17040 V řešení

 

Období řešení 2017 – 2019

TJ01000199 – Koncepce materiálového a konstrukčního řešení krizového bydlení v oblastech ohrožených přírodními

katastrofami a jiným nebezpečím

TAČR ZÉTA PCH PRO LIMITED, odštěpný závod Podáno 2017
TA04010579 – Zubová čerpadla nové generace TAČR ALFA Jihostroj, a. s. (hlavní řešitel)

Ministerstvo obrany ČR

V řešení

Období řešení 2014 – 2017

TJ01000095 – Determinace a analýza limitujících faktorů v návrhu vtokových soustav tlakových licích forem TAČR ZÉTA Motor Jikov Slévárna, a. s. Podáno 2017
TJ01000085 – Vývoj mobilní mikrokogenerační jednotky TAČR ZÉTA Podáno 2017
TJ01000466 – Biorafinace biologicky rozložitelného komunálního odpadu TAČR ZÉTA Podáno 2017
Personální controlling jako nástroj analýzy, hodnocení a zlepšení rozvoje zaměstnanců GAČR Podaný 2017
Projekce a ověření systémového akcelerátoru změn v podnikovém a venkovském prostředí u MSP GAČR Podaný 2017
Ekonomické aspekty outsourcingu inovačních aktivit v malých a středních podnicích GAČR Podaný 2017
Ekonomické aspekty veřejné podpory inovačních aktivit GAČR Podaný 2017
Vývoj softwaru pro komplexní ocenění podniku TAČR Podaný 2017