Specifický vysokoškolský výzkum

V rámci těchto projektů jsou podpořeny výzkumné aktivity studentů při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a které jsou bezprostředně spojeny s jejich vzděláváním.

2022

2021

2020

2019

2018