• Vědecká škola a její propojení s odborníky z praxe do výzkumných aktivit ústavu – hlavní řešitel Ing. Veronika Machová, MBA; další řešitelé – Ing. Jakub Horák, MBA, PhD., Ing. Tomáš Krulický, MBA, PhD., Ing. Eva Kalinová a tým 8 studentů navazujícího magisterského studia.

Hlavním cílem projektu je stabilizace a rozvoj výzkumné skupiny z řad studentů navazujícího magisterského studia, na bázi „mladé vědecké školy“, tedy skupiny mladých výzkumníků (ekonomického směru, primárně studenti navazujícího programu Znalectví, případně i studenti nMgr. Logistika) s vyhraněnou vědeckou orientací a intenzivní odbornou komunikací se zaměřením na publikační činnost, konkrétně na aktivity týkající se tvůrčí činnosti a vědeckovýzkumné činnosti. Dílčím cílem projektu je vydefinování kompetencí studentů zapojených do výzkumných aktivit ústavu.