• Vědecká škola“ – integrace studentů a odborníků z praxe při tvůrčích a vědecko-výzkumných činnostech Ústavu znalectví a oceňování – hlavní řešitel prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., další řešitelé – Ing. Veronika Machová, MBA, Ing. Jakub Horák, Ing. Eva Kalinová a tým 8 studentů navazujícího magisterského studia.

Projekt SVV pro rok 2021 navazuje na projekt realizovaný v roce 2020 – Tvorba výzkumné zprávy pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na VŠTE, kde jako jeden z hlavních výstupů byla výzkumná zpráva (metodika pro psaní odborných vědeckých textů na VŠTE). Hlavním cílem projektu je položení základního kamene pro sestavení studijní výzkumné skupiny z řad studentů navazujícího magisterského studia, na bázi „mladé vědecké školy“, tedy skupiny mladých výzkumníků (ekonomického směru) s vyhraněnou vědeckou orientací a intenzivní odbornou komunikací se zaměřením na publikační činnost, konkrétně na aktivity týkající se tvůrčí činnosti a vědecko-výzkumné činnosti.