• Hodnocení a návrhy na zlepšení finanční situace dopravních a přepravních podniků v ČR – hlavní řešitel doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., spoluředitel Ing. Veronika Machová a tým studentů navazujícího magisterského programu Logistické technologie.

Cílem projektu bylo jednak zhodnotit finanční situaci dopravních a přepravních podniků v ČR, a to za pomoci tradičních metod – finanční analýzy a metod komplexního hodnocení podniků, navíc použitím umělé inteligence, ale i stanovit návrhová opatření pro zlepšení této finanční situace.