MŠMT, ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na VŠTE -CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499

Realizace mobility byla zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích konkrétně na ústavu oceňování a znalectví. Hlavním cílem byla podpora profesního růstu a posílení výzkumných pracovníků ústavu. V průběhu realizace mobility se výzkumný pracovník zaměřil na obsáhlou rešerši na téma Neuronové sítě.

Řešení projektu 2018-2019.