Uznávání aktivit splněných v rámci mobilit

Mobilita je integrální součástí kariérního řádu zaměstnanců VŠTE. Někdy jsou mobility dokonce předmětem cílů uložených zaměstnanci. Aktivity vykonávané v průběhu mobility jsou považovány za součást pracovní náplně zaměstnance.

Zahraniční mobility aktivitou systému hodnocení zaměstnanců Excellent Top Manager System (ETMS). Pro více informací o hodnocení mobilit v ETMS se obraťte na Ing. Jiřího Máchu, macha@mail.vstecb.cz, tel. 387 842 106.