Účetnictví

Specializace Účetnictví je uskutečňován v souladu s potřebami soukromých i veřejných subjektů. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Úspěšní absolventi se mohou uplatnit jako personalisté, finanční manažeři soukromých či veřejných subjektů a finančních institucí.

Po úspěšném absolvování specializace Účetnictví, která zahrnuje povinně volitelné předměty Mzdové účetnictví a Finanční účetnictví 2, bude mít absolvent podrobné znalosti českého finančního účetnictví. Bude umět účtovat o zásobách podle obou platných metod, o krátkodobém finančním majetku, o dlouhodobém majetku hmotném, nehmotném i finančním, o zúčtovacích vztazích, závazcích, o nákladech a výnosech, časovém rozlišení a o daních. Bude mít přehled o činnostech, které souvisejí s roční účetní závěrkou, s uzavíráním účtů a s otevíráním účtů k prvnímu dni dalšího účetního období. Bude znát základní účetní výkazy.

Dále bude absolvent schopen vést personální agendu, týkající se pracovněprávních vztahů a norem. Bude umět aplikovat zákon o dani z příjmů při výpočtu mzdy zaměstnance, vypočítat odvody ze mzdy, tj. daň z příjmů, zákonné důchodové, sociální a zdravotní pojištění a naučí se vypracovat základní formuláře, které musí zaměstnavatel odevzdávat na finanční úřad, Okresní správu sociálního zabezpečení a do zdravotní pojišťovny. Během studia předmětu bude seznámen s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce, zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců a s činností úřadů práce.

Specializace účetnictví je nabízena pro prezenční i kombinovanou formu studia.