Tvorba a výdej karet

Zcela nová karta

Nová karta je tvořena studentům prvních ročníků a novým zaměstnancům. Karta je vystavena ještě týž den na počkání, čip je však funkční až od následujícího dne po půlnoci.

U studentů je nutné s sebou přinést potvrzení o zaplacení karty z recepce, u zaměstnanců je nutné přinést s sebou vstupní list.

Opětovný výdej karty

V případě, že jste již naším studentem či zaměstnancem a potřebujete novou kartu (z důvodu ztráty, opotřebení, poškození), také ji pro vás vytvoříme my.

Naši zaměstnanci v systému původní kartu zruší (částka na kontě Iskam ale zůstává) a na počkání vydají kartu novou. Tato karta, stejně jako zcela nová, bude mít funkční čip až následující den.