Trhací stroj digitální elektromechanický WDW-50

Použití a popis přístroje:

Trhací stroj digitální elektromechanický WDW-50Testovací zařízení WDW-50 je navrženo tak, aby splňovalo normy ASTM, ISO, DIN, EN atd. Je velmi přesné, počítačem řízené zařízení vhodné pro rozsáhlé testovaní kovových a nekovových materiálů v tahu, tlaku, ohybu, krutu, tření, odlupování, odtrhování, penetrací atd. Přistroj se vyznačuje nejenom vysokou přesností a stabilitou měření, ale také značnou spolehlivostí.

Široká nabídka příslušenství dovoluje nasazení stroje v nejrůznějších průmyslových odvětvích, v R&D nebo testovacích centrech.

Podporované normy:

Měření zátěže splňuje nebo překonává následující normy: ASTM E4, ISO7500-1, EN 100002-2, BS 1616, DIN 51221. Měření tahu splňuje nebo překonává následující normy. ASTM E83, ISO9510 BS 3846, EN 10002-4.

Bezpečnost: Tento přístroj splňuje všechny relevantní CE Health and safety direktivy EN 50081-1, 58008-1, 73/23/EECM EN 61010-1.

Představení celého stroje

Použití stroje

Počítačem řízený elektromechanický univerzální zkušební stroj WDW-50 je používán zejména pro testování různých kovových a nekovových materiálů v oblasti napětí, komprese, ohybu, lomu, vzniku trhlin a dalších mechanických zkoušek. Při použití odpovídajícího příslušenství jej lze používat také pro creepové zkoušky, zkoušku uvolnění napětí atd. a to jak při vysoké, tak nízké teplotě, nebo teplotě pokojové.

Stroj je obyčejně používán ve vědeckém výzkumu, na školách a v oblastech zkoušek kvality metalurgickém, stavebním, strojím, leteckém, astronautickém, petrochemickém, gumárenském plastovém, lékařském průmyslu, aj.

Vlastnosti zatěžovacího rámu

Vysoká přesnost:

 • Přesnost zatížení je 0,5% z 0,4% až 100% plného rozsahu
 • Přesnost deformace je 0,5% je z 1% až 100% plného rozsahu
 • Použitím fotoelektronického kódovacího zařízení pro měření posunutí lze rozlišení zvýšit až na 0,001 mm.
 • Použitím AC SERVO systému Japan Yaskawa ( Panasonic), lze dosáhnout rozsahu nastavení rychlosti 1: 100 000, přičemž přesnost pohybu zatěžovací hlavy může být 1%

Dobrá spolehlivost:

 • Zatěžovací rám je konstruován na svařovaných částí s vysokou tuhostí a nízkou hmotností
 • Nová konstrukce uchopovacího klínu dokáže udržet vzorek pevněji a bez působení axiálního napětí na vzorek
 • Použitím kola s obloukovým synchronním řemenem vedlo ke snížení rychlosti a použitím kuličkového vodícího šroubu došlo k přenosu síly bez vůle, zvýšení stability a snížení hluku.
 • Díky použití elektrických prvků značených CE je elektronika celého zařízení stabilní a spolehlivá.

Vysoká automatizace při provozu:

 • Stiskem tlačítka „nula“ stroj automaticky vynulujete.
 • Měřící rozsah lze posunout automaticky během testu v závislosti na měřených hodnotách testovaného napětí a deformace.
 • Automaticky lze také mezi sebou přepínat jednotlivé řídící režimy, tj. konstantní rychlost napětí, konstantní rychlost deformace, konstantní rychlost atd.
 • Podmínky během testu a výsledky lze automaticky uložit
 • Po nastavení parametrů lze postupně a nepřetržitě testovat celou řadu vzorků
 • Ve stejné skupině vzorků lze jednotlivé výsledky testů vynesené v grafech vzájemně skládat do jednoho grafu, aby je bylo možné porovnat.
 • Jakoukoli část analyzované křivky můžete zvětšit (přiblížit funkcí zoom)
 • Šablonu zkušebního protokolu můžeme na žádost zákazníka upravit.
 • Po skončení zkoušky lze podle požadavků obsluhy upravit nebo doplnit různé parametry. Výsledky lze následně zobrazovat podle nastavených parametry.
 • Stroj dokáže automaticky vyhodnotit a zobrazit chyby systému a provozní poruchy.
 • Obsahuje funkci konstantního zkušebního napětí, konstantní deformace, konstantní rychlosti deformace a konstantního napětí atd.
 • Stroj má široký rozsah použití.
 • Ke stroji lze připojit všechny typy čelistí (svorek), čímž lze realizovat zkoušky nejen pro nekovové materiály, ale také pro některé velké kovové kusy.
 • Ke zvýšení rozsahu měření zátěže lze ke stroji připojit další zatěžovací rámy s různými rozsahy.
 • Stroj můžete dovybavit naklepávacím nebo nekontaktním dilatometrem
  a video- dilatometrem.
 • Stroj má řadu funkcí, díky niž splňuje náročné požadavky na zkoušky různého charakteru.

Technické parametry:

Měření zkušebního zatížení
Max. zkušební zatížení
50kN
Přesnost:
0,5 %
Užitečný rozsah měření:
0,4% – 100%
Nastavitelná rychlost pohybu
Rozsah rychlosti
0,005-500 mm/min
Přesnost
0,5 %
Zkušební prostor
Šířka zkušebního prostoru
570 mm
Max. pohyb zatěžovací hlavy
14500 mm
Měření posunutí
Rozlišení
0,001 mm
Povolená rychlost
Pod 50 mm může být max. zkušební síla.
Nad 50 mm musí být menší než 50 % max. zkušební síly
Měření deformace
Měřená délka
50 mm
Zdvih
10 mm
Přesnost
0,5% (relativní zobrazená hodnota)
Užitečný rozsah měření
1 % – 100
Napájení
220 V, 1- fáze, 50 Hz
Příkon
2 kW
Rozměry zatěžovacího rámu (D x Š x V)
970 x 630 x 2070 mm
Hmotnost zatěžovacího rámu
700 kg