Trať pro měření charakteristiky vzduchového proudového kompresoru

Základní specifikace:

Trať pro měření charakteristiky vzduchového proudového kompresoruTrať obsahuje proudový vzduchový kompresor (ejektor),  doplněný měřící tratí, umožňující měřit rychlostní profil v potrubí pomocí Prandtlovy sondy.

Jako zdroj energie bude použit stlačený vzduch z tlakové nádoby trati č.3.Zapojení umožní provést měření výkonu kompresoru jednak měřením průtoku škrticím orgánem (centrickou clonou), jednak měření rychlostního profilu Prandtlovou sondou.

Jako příkon bude měřeno množství a tlak stlačeného vzduchu na vstupu ejektoru.

Potřebné komponenty a minimální specifikace:

  • Proudový vzduchový kompresor
  • Měřící clona pro stanovení průtoku vzduchu, včetně snímače tlakové diference
  • 3 snímače teploty s rozsahem 0-200 °C
  • 2 tlakové snímače do 1 MPa
  • Záznamník dat s 5 vstupy pro měření v interiéru (laboratoři) s příslušenstvím
  • 2 uzavírací a regulační armatury
  • Potrubí v celkové délce cca 10 m
  • Prandtlova trubice s digitálním mikromanometrem
  • Anemometr se žhaveným drátkem
  • Anemometr vrtulkový