Termogravimetrická analýza (TGA) s možností hmotové detekce

Termogravimetrická analýzaTermogravimetrická analýza umožňuje detekovat procesy, při kterých dochází ke změně hmotnosti vzorku v závislosti na teplotě a čase. Pomocí TGA lze studovat procesy jako jsou odpaření, sublimace, desorpce, termální dekompozice nebo depolymerizace, oxidace/redukce. Výstupní záznam představuje křivka zobrazující teplotní rozsah daného procesu a příslušný hmotnostní rozdíl vzorku. Pro dehydrataci modré skalice viz obrázek níže. Přístroj pracuje standardně v atmosféře dusíku v teplotním rozmezí 25 až 1100 °C.

TGA nalézá uplatnění napříč řadou oborů, její typické využití je následující:

  • Termální stabilita a identifikace (čistota) materiálů.
  • Studium vlastností kovů, slitin, stavebních materiálů, keramiky, plastů, dřeva, paliv, léčiv
    a dalších i komplexních matricí.
  • Identifikace a validace vstupních/výstupních surovin/produktů.
  • Oxidační a korozivní procesy.
  • Sublimační procesy, stanovení vlhkosti a fázové přechody materiálů.

 

TGA křivka

 

 

 

 

 

 

TGA křivka