Ústav technicko-technologický

 

Katedra strojírenství

Katedra strojírenstvíKatedra poskytuje plnohodnotné vzdělávání v oblasti strojírenství. V současnosti má katedra personální zázemí složené z akademických pracovníků i expertů z praxe. Vedoucí katedry je doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Silnou podporou katedry je doc. Ing. Petr Hrubý CSc. s bohatými zkušenostmi z univerzit a odborné strojírenské praxe v ČR, SR a Polsku. Součástí výuky některých předmětů je též názorná výuka v laboratořích, vybavených širokým spektrem nejmodernějšího přístrojového vybavení. Více o katedře strojírenství.

 

Katedra dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistikyKatedra dopravy a logistiky zajišťuje výuku specializovaných profesně zaměřených předmětů studijního programu Technologie a řízení dopravy a to v úzké spolupráci s odbornou praxí. Kromě tohoto studijního programu je v rámci katedry zajišťována výuka u některých předmětů programu Podniková ekonomika a Pozemní stavby. Podrobnější informace o katedře

 

 

Katedra stavebnictví

Katedra stavebnictvíKatedra stavebnictví zajišťuje výuku specializovaných profesně zaměřených předmětů programu Pozemní stavby. Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na materiálové inženýrství, konstrukčně-statickou problematiku navrhování nosných systémů a konstrukcí, stavební fyziku (tepelná technika, akustika, osvětlení), a jiné. Podrobnější informace o katedře

 

Katedra Informatiky a přírodních věd

Katedra informatiky a přírodních vědKatedra informatiky a přírodních věd zajišťuje výuku převážně základních teoretických předmětů profilujícího základu v souladu s profilem absolventa studijního programu. Katedra zajišťuje výuku pro bakalářské a magisterské studijní programy realizované na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Konkrétní informace o katedře

 

Projektová činnost Ústavu technicko-technologického

ÚTT se v rámci vědecko-výzkumné činnost zaměřuje i na projektovou činnost. Pro podporu projektové činnosti slouží Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, jehož účelem je metodická pomoc akademickým pracovníkům v přípravách projektových záměrů a v realizaci jejich know-how. Odborní pracovníci tohoto oddělení aktivně vyhledávají výzvy a připravují projektové žádosti ve spolupráci s řešiteli projektů a koordinují projektovou činnost. ÚTT se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a také na realizaci zakázkové činnosti a smluvního výzkumu.

 

Laboratoře

LaboratořeÚstav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným programům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…