Akreditované studijní programy

Bakalářské programy ↓ x Magisterské programy ↓

 

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské studium trvá standardně tři roky a po jeho úspěšném absolvování získáte titul bakalář. Pro zakončení vás čekají státnice a napsání bakalářské práce.

Podniková ekonomika

Podniková ekonomikaObor Podniková ekonomika je pro vás ten pravý, pokud se zajímáte o podnikatelské prostředí, přemýšlíte do budoucna o založení vlastního podniku nebo sníte o kariéře na manažerské pozici. Ideální uchazeč by měl být schopný analyticky přemýšlet a vzdělávat se nejen v ekonomice, ale také cizích jazycích, které k businessu neodmyslitelně patří.

 

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management
 • Nákupčí
 • Plánovač výroby
 • Marketér
 • A mnohé další

 

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Nenechte se zmást názvem oboru, i řízení lidských zdrojů stojí na hlubokých ekonomických znalostech. Na ty poté navazují komplexní znalosti a dovednosti v oblastí řízení lidských zdrojů a personální agendy.

Po úspěšném absolvování oboru se budete orientovat v oblastech pracovního práva, psychologie práce, ale také si odnesete prezentační a komunikační dovednosti. Tento obor je pro vás vhodný, pokud jste rádi v kontaktu s lidmi, zajímáte se o mezilidské vztahy a snažíte se z práce udělat smysluplnou náplň života.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Manažer pro oblast řízení lidských zdrojů
 • Pracovník v HR
 • Manažer v neziskových organizacích
 • A mnohé další

 

Technologie a řízení dopravy

Technologie a řízení dopravy

Láká vás práce v odvětví dopravy? Studijní program Technologie a řízení dopravy vás připraví na pracovní pozice v dopravních i logistických podnicích. Součástí studia je i odborná semestrální praxe, která vám umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání. Praxe probíhá ve firmách, se kterými máme uzavřenou smlouvu. Momentálně spolupracujeme s více než tisícovkou firem po celé České republice.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Vedoucí oddělení logistiky
 • Koordinátor dopravy
 • Odborný referent Ředitelství silnic a dálnic
 • Střední management zabývající se koncepcí, strategií, technikou…
 • A mnohé další

 

Strojírenství

Strojírenství

3D modelování, programování CNC strojů, navrhování strojních zařízení. To a mnohé další vás čeká na tříletém bakalářském oboru Strojírenství. Díky tomu se budete orientovat, jak v oblastech konstrukce strojů a technologie výroby, tak ve strojírenských technologiích. Součástí studia je i odborná semestrální praxe v průmyslových firmách, která trvá 13 týdnů a umožní vám získat praktické dovednosti.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Technologové strojírenských technologií
 • Konstruktéři strojírenských technologií
 • Vývojáři strojírenských technologií
 • Odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech
 • Výrobní a řídicí pracovníci v oblasti strojírenských technologií
 • A mnohé další…

 

Pozemní stavby

Pozemní stavbyNa začátku studia vás čeká výběr specializace: Navrhování budov a Nosné konstrukce. Už od začátku se tak můžete věnovat naplno tomu, co vás baví. Naučíme vás pracovat s progresivními materiály a technologiemi. Díky tomu se lépe zorientujete na pracovním trhu a najdete bez problémů své vysněné zaměstnání.

 

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management v oblasti stavební činnosti
 • Stavbyvedoucí
 • Obchodníci
 • Manažeři zabývající se koncepcí, strategií a technikou
 • A mnohé další…

 

Navazující magisterské programy (Ing.)

Čekají vás dva roky studia, které jsou završené státnicemi a diplomovou prací. Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského programu získáte titul inženýr.

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika - navazující

Tento studijní program navazuje na bakalářský program Podniková ekonomika. Prohloubíte si v něm získané znalosti z oblasti řízení procesů souvisejících s podnikovým řízením a plánováním. Také si osvojíte klíčové ekonomické pojmy. Po absolvování programu budete umět vyhledávat a třídit ekonomická data a informace potřebné pro řízení a rozhodování.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Řídíce funkce pro střední a operativní stupeň řízení
 • Nákupčí
 • Plánovač výroby
 • Marketér
 • A mnohé další

 

Logistika

LogistikaTento obor vás připraví na pracovní pozice v dopravních, logistických a průmyslových podnicích. Po úspěšném absolvování studia zvládnete řídit celý dodavatelský řetězec. Tím myslíme zbožové, peněžní a informační toky. Také dokážete zabezpečit, řídit a navrhovat logistické systémy. Po úspěšném absolvování programu budete schopni nastoupit do práce zaměřené na logistiku.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Manažeři v oblasti poskytovatelů logistických služeb
 • Logistici výroby
 • Logistici nákupu
 • Odborní referenti v oblasti firem přepravců
 • Odborní referenti v oblasti veřejné správy
 • A mnohé další

 

Pozemní stavby

Pozemní stavby - navazující

Tento studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský program. Náplní studia je prohlubování získaných znalostí v oblasti navrhování, výstavby a využití budov. Zaměřujeme se zejména na progresivní materiály a technologie, abyste uměli pracovat s nejnovějšími metodami. Během studia se setkáte s odborníky z praxe. Nedílnou součástí je samozřejmě dlouhodobá řízená praxe, díky které jste schopni přejít po studiu ihned do pracovního prostředí.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management v oblasti stavební činnosti
 • Stavbyvedoucí
 • Obchodníci
 • Manažeři zabývající se koncepcí, strategií a technikou
 • A mnohé další…

 

Strojírenství

Strojírenství navazujícíTento studijní program navazuje na bakalářský program Strojírenství a reflektuje na nedostatek odborníků v oboru strojírenství a strojírenských technologických výrobních procesů. Strojírenství má dvě neoddělitelné součásti. Jednak je to část ideová, a na druhé straně je zde část technicko-technologická, která realizuje záměry manažerů za pomocí celé řady technických zařízení, nástrojů a technologických postupů se zaměřením pro potřeby Průmyslu 4.0.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Konstruktéři strojních zařízení
 • Konstruktéři robotů a manipulátorů
 • Technologové progresivních technologií a inovací pro průmysl 4.0 a Smart průmysl
 • Manažeři v oblasti virtuální reality strojních konstrukcí
 • A mnohé další…