Studentská vědecká a odborná činnost

SVOČStudentská vědecká a odborná činnost je významnou formou přípravy studentů, při které se učí prezentovat výsledky své práce a veřejně je obhajovat. Lze ji využít zejména v rámci zpracování bakalářských a seminárních prací a projektů. Vhodné je zaměření na aktuální problematiku uživatelské a společenské praxe. Rozsah práce min. 15 stran. Soutěžit můžou všichni studenti VŠTE, a to jak jednotlivci, tak řešitelské kolektivy.

 

Výsledky SVOČ 2020

Sekce ekonomická

Za sekci ekonomickou se zúčastnilo 11 soutěžící. Z důvodů uzavření školy kvůli pandemii onemocnění COVID-19 proběhla soutěž distančně prostřednictvím videohovorů. Jsme rádi, že se nám podařilo soutěž realizovat i v těchto nestandardních podmínkách a navázat tak na mnohaletou tradici jejího pořádání. V technické sekci se v tomto roce soutěž nekonala.

  1. Tomáš Hones – Analýza internetového marketingu Pensionu Helena Honesová
  2. Milan Talíř – Optimalizace hodnotvorných procesů  ve vybraném podniku
  3. Lucie Kačerová – Adaptace zahraničních studentů
    Jaroslav Kollmann – Stanovení výše úvěrové absorpce vybraného institucionálního sektoru národního hospodářství pomocí rozdílu EVA Entity a EVA Equity

Kontakt:

 

Historie svoč