Studentská komora rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací, která zastupuje studenty při jednání s Vládou ČR, Parlamentem ČR, ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy. Je součástí Rady vysokých škol a je oficiální, zákonem daná studentská reprezentace. Zabývá se vysokoškolskou legislativou, ekonomikou, řízením a činností vysokých škol.

Studentská komora Rady vysokých škol je členem Evropské studentské unie (ESU) a Evropské federace doktorandů (EURODOC). Jako nejbližší partner je slovenská Študentská rada vysokých škôl.

Do tohoto orgánu deleguje Studentská komora akademického senátu vždy jednoho delegáta/ku a jednoho náhradníka.

V případě dotazů se obraťte na:

Hlavní delegát SK RVŠ za VŠTE: Darja Bártů, 23556@mail.vstecb.cz

Náhradník: Tereza Růžičková, 23751@mail.vstecb.cz

 

Více o Studentské komoře: www.SKRVS.cz