Studentská komora Akademického senátu

Vrcholným orgánem akademické samosprávy je Akademický senát. Tento orgán volí rektora a schvaluje důležité vnitřní předpisy. Akademický senát se dále dělí na Komoru akademických pracovníků (pouze vyučující) a Studentskou komoru (pouze studenti). Studenti mají 4 hlasy akademičtí pracovníci pak 7 hlasů.

Do Komory akademických pracovníků volí pouze akademičtí pracovníci své zástupce, do Studentské komory pak volí pouze studenti své zástupce.

Akademický senát VŠTE