Strukturální fondy EU

Strukturální a investiční fondy, konkrétně tedy Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) se zaměřuje na posilování a modernizaci hospodářství. Tento fond podporuje infrastrukturní (investiční) projekty. V rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE, jehož strategie se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu, byli podpořeny následující projekty:

 

Projekt RUMOBIL – Rurar Mobility in European Regions affected by Demographic Change

Tento projekt je založen na mezinárodní spolupráci mezi veřejnými autoritami a jejich dopravními entitami, které jsou spojené s tlakem na regionální veřejnou dopravu způsobeným demografickými změnami v periferních oblastech. Jedná se o vytvoření platformy pro výměnu znalostí a zkušeností a tvorbu nejmodernějších nástrojů a řešení v dopravní politice pro lepší situaci v oblasti mobilit. Hlavními výstupy projektu RUMOBIL jsou proto pilotní akce a vypracování strategie RUMOBIL, která bude implementována do osmi partnerských regionů prostřednictvím zlepšení ve svých dopravních plánech. Pilotní akce umožňují testování řady inovativních aplikací po dobu 12-ti až 18-ti měsíců – jak mohou být řídce osídlené periferní oblasti lépe propojeny s primárními, sekundárními nebo terciálními dopravními uzly (přístup k evropské i vnitrostátní síti osobní dopravy). Více informací o projektu naleznete zde.

 

Interreg logoDanuP-2-Gas: Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy

DanuP-2-Gas: Inovativní model pro podporu energetické bezpečnosti a rozmanitosti v Podunají pomocí kombinace bioenergie s přebytkem obnovitelné energie

01.06.2020 – 30.11.2022

Podunají má velký potenciál k výrobě obnovitelné energie i regeneraci živin klíčových pro zemědělství. Aktuálně je však region kriticky závislý na importu fosilních zdrojů i hnojiv. Zastaralá legislativa brání zavedení perspektivních technologií a uměle podporuje využívání těch zastaralých, které zbytečně zatěžují životní prostředí. Diverzifikace zdrojů je nízká a neúčelně vynakládané prostředky omezují konkurenceschopnost celého regionu. V souladu s klimatickými cíli EU a cíli EUSDR PA2 započatý projekt podpoří nadnárodní energetické plánování definicí nové strategie rafinace odpadů na energetické suroviny a vstupy pro zemědělství. Více informací o projektu naleznete zde.