Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

https://rozvojmsp.cz/

Technologická agentura České republika finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty.

Období realizace: 2018–2021

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta