Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP

TAČR logo

V roce 2020 postihla celý svět pandemie onemocnění COVID-19, která významně zasáhla do činnosti malých a středních podniků. VŠTE má díky schválenému projektu s názvem „Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP“, TL04000191 možnost přispět k adaptaci na tyto nepříznivé globální podmínky.

Cílem projektu je zmírnit ekonomické následky pandemie COVID-19 a podpořit restart MSP prostřednictvím adekvátní reakce na aktuální situaci na úrovni podniků a veřejné správy. Budou identifikovány dopady pandemie COVID-19 na MSP v České republice, vytvořeny rozvojové scénáře implementované do prostředí MSP s podporou nových způsobů řízení, organizace práce, inovačních přínosů a nástrojů podpory MSP ze strany orgánů veřejné správy v návaznosti na situaci po pandemii. Na řešení projektu spolupracuje VŠTE s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z. ú a Hospodářskou komorou České republiky.

Období realizace: 2020-2022

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta