Řešené inovační vouchery

Inovace manipulačního vozíku č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010769 – Manipulační vozík bude sloužit pro přepravu drobnějšího materiálu v přepravkách. Použití je velmi široké, od výroben na menší součástky, například mezi jednotlivými výrobními operacemi až např. pro obchody na zboží. Výhoda tohoto vozíku je v pořizovacích nákladech, snadná manipulace bez použití další manipulační techniky a skladnost. Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty. Cílem tohoto produktu je daleko širší využití jak v průmyslu, tak v gastronomii nebo obchodě. Možné je i domácí použití. Můžeme uvažovat i o variantě nerez.

Žadatelem je firma ITB Engineering & Production s.r.o. Harmonogram – září 2017/listopad 2017

 

Inovace sklízecího vozíku č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010771 – Projekt je zaměřen na inovaci servírovacího/sklízecího vozíku a jeho zefektivnění, bude splňovat normované rozměry. Design bude navržen v kombinaci nerez rámu a dřevěných výplní a bude zapadat do interiéru provozovny. Vozík bude mít horní a spodní polici a mezi nimi prostor pro zavěšení gastronádob. Horní police o vysoké nosnosti bude sloužit pro sklízení/roznášení inventáře. Do gastronádob se budou rovnou třídit použité/čisté příbory a na spodní polici bude místo pro čistící prostředky apod. Cílem projektu je urychlit a zjednodušit činnost při sklízení či servírování inventáře v HO-RE-CA provozovnách.

Žadatelem je firma ITB Engineering & Production s.r.o. Harmonogram – září 2017/listopad 2017

 

Souprava skládacího vozíku s dopravníkem č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012640 – Projekt se zabývá návrhem a vývojem soupravy skládacího vozíku pro gastronádoby – řešení pantů se zámkem a návrh dopravníku s kapacitou pro pět vozíků – řešení jeho konstrukce a nosnosti s pevnostní zkouškou. Projekt se zabývá vyřešením prostoru na jedinečných cateringových akcích (festivaly, veletrhy, konference, kulturní a sportovní akce apod.), kde je nutná vyšší potřeba přepravních vozíků na gastronádoby. Cílem projektu je zefektivnit cateringovou činnost a minimalizovat prostorové nároky.

Žadatelem je firma ITB Engineering & Production s.r.o. Harmonogram – leden 2018/duben 2018

 

Inovace chladícího zařízení č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011615 – Cílem projektu je vývoj metodiky měření chladicího oběhu pro aplikování v provozních podmínkách výroby, měření modelového chladicího oběhu profesionálních gastro chladicích zařízení, návrh opatření a změn oběhu pro dosažení vyšší třídy energetické účinnosti chladicího boxu. Dále stanovení základních výkonových a konstrukčních charakteristik chladící a ohřevné nádoby a vytvoření souhrnné dokumentace pro chladící a ohřevnou nádobu.

Žadatelem je firma GASTRO PRODUCTION s.r.o. Harmonogram – listopad 2017/únor 2018

 

Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové mezeře u dvouplášťových střech pasivních objektů se skládanou krytinou č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012581 – Pro ověření proudění vzduchu ve skladbě bude sestaven model střešního pláště. Vzorový úsek střechy bude představovat pole mezi 2 krokvemi s proměnným sklonem od 0 do 45 °, aby mohlo měření probíhat při různých sklonech.  Tloušťku vzduchové mezery bude možné měnit závitovou tyčí. Vliv chladné oblohy v exteriéru bude řešen klimatizační jednotkou. Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové mezeře u dvouplášťových střech pasivních objektů se skládanou krytinou. Na základě výsledků měření bude možné uvést do technických podkladů společnosti takovou tloušťku vzduchové mezery pro příslušný sklon střechy a typ krytiny, kde ještě dochází k proudění vzduchu.

Žadatelem je firma BETONPRES, a.s. Harmonogram – leden 2018/prosinec 2018

 

Vysocepevnostní zálivka na expoxidové bázi- č. projektu CZ.011.02/0.0/17_115/0012288  – Návrh epoxidové zálivky s vysokou pevností, která by rozšířila sortiment nabízených materiálů, neboť v současné době takový materiál v sortimentu firmy Sanax Group s.r.o. neexistuje a firma je svými zákazníky oslovována zda-li by jej neuměla dodat. Požadavkem na směs je dosažení pevnosti v tlaku 100 a více MPa a dalších parametrů, které umožní použití na konstrukcích, které jsou vystaveny povětrnosti, např. mrazuvzdornost. Cílem projektu je rozšíření sortimentu firmy Sanax Group s.r.o., zvětšení pole působnosti na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Žadatelem je SANAX GROUP, S.R.O. Harmonogram – březen 2018/listopad 2018

 

Vysocepevnostní zálivka na cementové bázi č. projektu CZ.011.02/0.0/17_115/0012287 – Návrh cementové zálivky s vysokou pevností, která by rozšířila sortiment nabízených materiálů, neboť v současné době takový materiál v sortimentu firmy Sanax Group s.r.o. neexistuje a firma je svými zákazníky oslovována zda-li by jej neuměla dodat. Požadavkem na směs je dosažení pevnosti v tlaku 85-95 MPa a dalších parametrů, které umožní použití na konstrukcích, které jsou vystaveny povětrnosti, např. mrazuvzdornost. Cílem projektu je rozšíření sortimentu firmy Sanax Group s.r.o., zvětšení pole působnosti na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Žadatelem je SANAX GROUP, S.R.O. Harmonogram – březen 2018/listopad 2018

 

Analýza a optimalizace vybraných zkušebních postupů laboratorních zkoušek asfaltových pásů používaných ve stavebnictví dle ČSN EN 13707 a ČSN 730605-1, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015604 – Projekt se zabývá analýzou a optimalizací zkušebních postupů laboratorních zkoušek asfaltových pásů používaných ve stavebnictví dle dle ČSN EN 13707 a především dle ČSN 730605-1. V první fázi bude proveden rozbor jednotlivých zkušebních postupů s upozorněním na nejednoznačně definovaná místa u příslušných zkoušek. V aplikační fázi budou u příslušných zkoušek provedeny zkušební postupy v rámci variant ( možností), které nejednoznačný zkušební postup umožňuje.
Díky uvedeným postupům bude možné otestovat širší portfolio výrobků než tomu ukládají příslušné evropské výrobkové normy. Bude tak dosaženo zajištění vyšší kvality výrobků.

Žadatelem je společnost BITUMAX s.r.o. Harmonogram únor 2019/prosinec 2019

 

Vývoj nového chladicího boxu a komponent, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014399 – Jedná se evoluční vývoj původního řešení, které nesplňuje svých charakterem stávající trendy a požadavky na profesionální chladicí box. Budou provedena experimentální měření s cílem ověřit numerický model, který bude sloužit pro optimalizaci chladicího stolu za účelem snížení energetické náročnosti.
Cílem projektu je vývoj a optimalizace nového chladicího boxu a jeho komponent.

Žadatelem je společnost GASTRO PRODUCTION s.r.o. Harmonogram září 2018/prosinec 2018

 

Vývoj řady vodních čerpadel, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014405 – Cílem projektu je návrh a vývoj řady 5 vodních čerpadel s různými výkony, jejich analytické a numerické řešení, stanovení výkonových charakteristik a provedení optimalizace těchto charakteristik. Dále pak návrh opatření a změn oběhu pro dosažení vyšší energetické účinnosti.

Žadatelem je společnost P-PLAST Lom s.r.o. Harmonogram listopad 2018/únor 2019