Projekty

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost:

  • CZ.1.07/1.1.10/03.0026 Zvýšení kvality výuky cizích jazyků s využitím moderních komunikačních a informačních technologií na střední škole (2011 – 2012),
  • CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu (2011 – 2013),
  • CZ.1.07/2.2.00/28.279   Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky (2012 – 2014),
  • CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (2012 – 2015),
  • CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu (2013 – 2014).

Fond rozvoje vysokých škol:

  • 1719/2012 Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět Španělština pro ekonomy druhý jazyk (2012).

Individuální projekty národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a vzdělávání:

  • Návrh a implementace komplexního systému hodnocení kvality terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje (2010 – 2014),
  • Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (2012 – 2015).

Technologická agentura ČR:

  • Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích (2014 – 2016).