Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií

Základním cílem projektu č. FW01010460 je vývoj, výzkum a ověření (pilotní aplikace) unikátního, opakovaně aplikovatelného systému optimalizace technologie řízení zakázkové kusové výroby v reálném čase, využívající zpracování big dat vznikajících na jednotlivých výrobních úsecích, zpracovávaných – s využitím umělé inteligence a principů Průmysl. 4.0 a optimalizovaných pro následná rozhodování v řízení výroby s využitím ICT. Výsledkem bude zvýšení flexibility řízení zakázkové výroby a žádoucí pružná reakce na potřeby zákazníků. Nový systém povede k celkovému zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, uplatnění na trhu eurozóny a ke zvýšení celkové efektivnosti zakázkové kusové výroby i její technické přípravy. VŠTE spolupracuje na řešení tohoto projektu s firmou VUSTE-APIS, s.r.o.

Období realizace: 2020-2023

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Trend