Přístroj pro měření radonu a plynový chromatograf

Z-nose Model 4200

Přístroj pro měření radonu a plynový chromatografElektronický nos – Z- nose je přenosný chromatograf s patentovaným SAW detektorem, pro zajišťování přítomnosti a identifikace malé koncentrace organických, chemických a biologických výparů ve vzduchu, už v koncentraci několika ppm, v reálném čase. Při spojení s externím počítačem s předinstalovaným softwarem Microsense, který je součástí dodávky umožňuje identifikaci VOC od C4 po C24.

Pomocí knižnice chemikálií lze potom určit chemickou strukturu látek a jejich množství. Mobilní přístroj s externím zdrojem a vnitřní zásobou helia. Možnost měření in-situ s vyhodnocením na místě nebo odběr vzorků s pozdějším vyhotovením zkoušky.

Technické parametry:

Doba analýzy
5 – 60 s
Min. doba provozu s baterií
6 hodin
Standardní odchylka
< 2%
Teplota pracovního prostředí
0 – 40°C
Relativní vlhkost
0 – 95% nekondenzující
Napájení
100 – 260 V při 250 W MAX (běžně 50W)
Dynamický rozsah
106 ± 10%
Komunikace
RS-232 mezi ovladačem a 4200, Bluetooth nebo RS-232, uživatelsky volitelné
Software ovladače
Intel Pentium 100 MHz nebo lepší, Minimum 16MB RAM, 1GB pevný disk, Microsoft Windows