Přístroj na měření neprozvučnosti

Akustika je oblast, které je v dnešní době velmi důležitou součástí stavebních, dopravních i strojírenských aplikací. Schopnost materiálu nepropustit hluk je tak velmi důležitá. Takovéto materiály je nutné využívat na stavby v blízkosti dopravních komunikací, využívat při konstrukcích a odhlučnění strojů apod. Práce v hlučném prostoru má totiž vliv na efektivitu vykonávané práce a tím i dopad na ekonomiku podniku. Z těchto důvodů lze zamýšlené přístrojové vybavení využít ve Stavební fyzice, Podnikové ekonomice v Nauce o materiálu, Řízení jakosti, Technice měření, apod.